Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Výberové konania EPSO
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Práca v Európskej komisii, najväčšej inštitúcii EÚ, je vyhľadávanou pracovnou príležitosťou rastúceho počtu záujemcov. Konkurencia je preto veľmi vysoká, ale odmeny a platobné podmienky sú úmerné zodpovednosti. Nábor je otvorený pre ženy aj mužov, ktorí sú občanmi ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Prijatie je založené na písomných skúškach a interview. 

Výberové konania EPSO
Výberové konania EPSO:
  • pracovník bezpečnostnej služby (ž/m)

Zápis do výberového konania prebieha od 25.septembra do 28.októbra 2014 (do 12h00).
Viac informácií o tejto pozícii nájdete tu(EN).

  • právnici lingvisti (ž/m): Rada a Parlament

Zápis do výberového konania prebieha od 16.októbra do 18.novembra 2014 (do 12h00).
Viac informácií o tejto pozícii nájdete tu (EN).

  • právnici so špecializáciou na hospodársku súťaž (ž/m)

Zápis do výberového konania prebieha od 23.októbra do 25.novembra 2014 (do 12h00).
Viac informácií o tejto pozícii nájdete tu (EN).

  • experti na podnikové finančníctvo (ž/m)

Zápis do výberového konania prebieha od 23.októbra do 25.novembra 2014 (do 12h00).
Viac informácií o tejto pozícii nájdete tu (EN).

  • ekonómovia (ž/m)

Zápis do výberového konania prebieha od 23.októbra do 25.novembra 2014 (do 12h00).
Viac informácií o tejto pozícii nájdete tu (EN).

 

 

Iné výberové konania:

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vyhlasuje výberové konanie na tieto pozície:

  • Senior Officer – Risk Specialist for CCPs, referencia: ESMA/2014/VAC25/AD8

Do výberového konania sa môžete prihlásiť do 2.novembra 2014. Viac informácii o tejto pracovnej pozícii nájdete tu  (EN).

  • Senior Officer – Financial Reporting, referencia: ESMA/2014/VAC26/AD7

Do výberového konania sa môžete prihlásiť do 2.novembra 2014. Viac informácii o tejto pracovnej pozícii nájdete tu  (EN).

 

 

Výberové konania pre dočasných zamestnancov

 

 

Čo pripravujeme?

Informácie o plánovaných výberových konaniach nájdete tu.

 

Manuál EPSO On-line registrácie s ďalšími užitočnými informáciami nájdete tu .

Ústredný náborový úrad pre všetky inštitúcie EÚ bol oficiálne otvorený 30.01.2003. Európsky úrad pre výber pracovníkov (European Personnel Selection Office - EPSO) zhromažďuje zdroje o rôznych európskych inštitúciách, za účelom zaistiť plánované a organizované nábory európskych úradníkov. Kandidáti na prácu v inštitúciách EÚ tak majú jeden centrálny bod, ktorý uľahčuje súdržné plánovanie náborov a zaisťuje spoločné štandardy. Viac...

Od 1. marca 2010 sa zmenil spôsob výberu stálych zamestnancov pre inštitúcie EÚ:

  • Jednoduchšie plánovanie pre kandidátov: výberové konania pre najbežnejšie pracovné profily, ako sú napr. administrátori, asistenti, tlmočníci a prekladatelia, sa budú organizovať v ročných cykloch;
  • Lepšie testovanie vašich schopností a potenciálu: novinkou budú testy kľúčových schopností;
  • Lepšie hodnotenie: výsledky budú obsahovať detailnejšiu spätnú väzbu.

Viac informácií nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 27/10/2014  |Na začiatok