Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Výberové konania EPSO
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Práca v Európskej komisii, najväčšej inštitúcii EÚ, je vyhľadávanou pracovnou príležitosťou rastúceho počtu záujemcov. Konkurencia je preto veľmi vysoká, ale odmeny a platobné podmienky sú úmerné zodpovednosti. Nábor je otvorený pre ženy aj mužov, ktorí sú občanmi ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Prijatie je založené na písomných skúškach a interview. 

Výberové konania EPSO
Výberové konania EPSO:
  • Asistenti 

Hľadáme asistentov pre oblasti právo, účtovníctvo, financie.
Podať prihlášku si môžete od 05. decembra 2013 do 14. januára 2013 tu.

Iné výberové konania:
  • Zástupca riaditeľa Strediska Cedefop

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) vyhlasuje výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa. Stredisko Cedefop je agentúra Európskej únie na podporu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
Podať prihlášku si môžete do 5. februára 2014. Oznámenie pracovnom mieste, prihlášku a ďalšie informácie nájdete tu.

  • Výkonný riaditeľ

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) vyhlasuje výberové konanie na funckiu výkonného riaditeľa (AD 14).
Podať prihlášku môžete do 27. januára 2014. Oznámenie o pracovnom mieste, prihlášku a ďalšie informácie nájdete tu.

 

Výberové konania pre dočasných zamestnancov

Čo pripravujeme?

Informácie o plánovaných výberových konaniach nájdete tu.

Manuál EPSO On-line registrácie s ďalšími užitočnými informáciami nájdete tu .

Ústredný náborový úrad pre všetky inštitúcie EÚ bol oficiálne otvorený 30.01.2003. Európsky úrad pre výber pracovníkov (European Personnel Selection Office - EPSO) zhromažďuje zdroje o rôznych európskych inštitúciách, za účelom zaistiť plánované a organizované nábory európskych úradníkov. Kandidáti na prácu v inštitúciách EÚ tak majú jeden centrálny bod, ktorý uľahčuje súdržné plánovanie náborov a zaisťuje spoločné štandardy. Viac...

Od 1. marca 2010 sa zmenil spôsob výberu stálych zamestnancov pre inštitúcie EÚ:

  • Jednoduchšie plánovanie pre kandidátov: výberové konania pre najbežnejšie pracovné profily, ako sú napr. administrátori, asistenti, tlmočníci a prekladatelia, sa budú organizovať v ročných cykloch;
  • Lepšie testovanie vašich schopností a potenciálu: novinkou budú testy kľúčových schopností;
  • Lepšie hodnotenie: výsledky budú obsahovať detailnejšiu spätnú väzbu.

Viac informácií nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 20/12/2013  |Na začiatok