Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Vitajte
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint
.

.

Milí priatelia,

Vitajte na internetovej stránke Zastúpenia Európskej komisie na Slovenku. Verím, že tu nájdete všetky potrebné informácie zo života EÚ, vrátane našich podujatí, na ktorých Vás radi privítame.

Rok 2013 bol Európskym rokom občanov, patril Vám a Vašim právam. Pripomenuli sme si aj 20. výročie občianstva EÚ, ktoré bolo zavedené Maastrichtskou zmluvou v roku 1993. Každý občan EÚ má okrem svojho národného občianstva aj európske občianstvo a môže plne využívať svoje práva napríklad na voľný pohyb, štúdium prácu či podnikanie v rámci celej Európskej únie.

Európania mali v priebehu roku 2013 možnosť vyjadriť svoje názory na budúcnosť Európy. V Európe sa uskutočnili rôzne podujatia pre verejnosť, debaty, konferencie a semináre. Európsky dialóg s občanmi úspešne prebehol aj na Slovensku za účasti podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča.

Európsky dialóg sa symbolicky uskutočnil v Košiciach, ktoré boli počas roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Teší ma, že Košice v plnej miere využili tento titul na posilnenie kultúrneho života mesta, na rozvoj cestovného ruchu, ale aj na vybudovanie si dobrého mena vo svete.

V rámci EÚ sa za udalosť roka dá nepochybne označiť vstup Chorvátska do Únie, ktorý prispel k stabilizácii západného Balkánu a je dobrým príkladom pre ostatné krajiny z regiónu, ktoré sa snažia o vstup do EÚ.

Rok 2013 bol však pre Úniu ďalším náročným rokom, poznačeným zložitou ekonomickou situáciou. Európska únia prijala viacero opatrení a dôležitých rozhodnutí na vyriešenie krízy. Tieto opatrenia začínajú zaberať a náznaky ekonomického oživenia dostávajú čoraz jasnejšie črty. Kríza nie je zažehnaná, ale hlasy ohlasujúce rozpad eurozóny už utíchli a aj z problémových krajín prichádzajú pozitívnejšie správy.

Európska únia stojí aj v roku 2014 pred mnohými výzvami, medzi ktoré patrí obnova hospodárskeho rastu, tvorba nových pracovných miest, najmä pre mladých ľudí, boj proti chudobe a zlepšenie konkurencieschopnosti cez zvyšovanie kvality vzdelávania a investíciami do výskumu a inovácií.

Dôležitú úlohu pri napĺňaní týchto cieľov zohrá európsky rozpočet na roky 2014-2020. Predstavuje síce len 1% európskeho HDP, avšak má zásadný dopad na výšku investícií v celej Európe. Jeho finálna podoba je mimoriadne priaznivá pre Slovensko. Zvýši sa objem prostriedkov na odstraňovanie regionálnych rozdielov, viac financií pôjde aj na priame platby pre farmárov a zjednodušia sa podmienky na čerpanie fondov. Suma, ktorú Slovensko bude môcť investovať do dopravy, vzdelávania, zdravotníctva či tvorby nových pracovných miest bude o 13,5 miliárd eur vyššia ako celý slovenský príspevok do EÚ. A to je zhruba toľko ako sú príjmy štátneho rozpočtu za celý jeden rok.

Európska komisia sa bude aj naďalej zasadzovať o posilňovanie práv občanov EÚ: od politických práv, cez spotrebiteľské práva, práva žien, rešpektovanie menšín až po ochranu údajov a súkromia. Rok 2014 bude rokom volieb do Európskeho parlamentu. Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu je priamou a najvyššou formou účasti na rozhodovaní EÚ. Tieto voľby aj Vám dávajú príležitosť podieľať sa na rozhodovaní o zložení nového Európskeho parlamentu a o ďalšom smerovaní Európskej únie.

V roku 2014 si tiež pripomenieme 10-te výročie členstva Slovenska v EÚ. V roku 2004 sa Slovensko stalo plnohodnotným členom politicky, ekonomicky a sociálne najsilnejšieho demokratického spoločenstva na svete. Na pripomenutie a oslávenie tohto významného jubilea pripravuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v roku 2014 rôzne aktivity o ktorých Vás budeme v priebehu celého roka informovať na našich stránkach.

Želám Vám užitočný a príjemný čas strávený s www.europa.sk. Sme tu pre Vás!

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Posledná aktualizácia: 17/10/2014  |Na začiatok