Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Vitajte
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint
.

.

Milí priatelia,

Vitajte na internetovej stránke Zastúpenia Európskej komisie na Slovenku. Verím, že tu nájdete všetky potrebné informácie zo života EÚ, vrátane našich podujatí, na ktorých vás radi privítame.

Rok 2014 bol plný významných výročí a dôležitých udalostí. Pripomenuli sme si 25. výročie pádu železnej opony a začiatok novej zjednotenej Európy. Slovensko si pripomenulo aj 10. výročie svojho členstva v EÚ. Obidve udalosti boli pre Slovensko kľúčové. Slovensko zažilo úspešný príbeh, keď sa z novej malej krajiny s kolabujúcou ekonomikou a politickými problémami stalo štandardnou európskou krajinou. Teraz sme  v najužšom jadre európskej integrácie – platíme rovnakou menou ako Nemci a Francúzi a slovenskí občania využívajú voľný pohyb v rámci Schengenského priestoru. V Európe nás už nerozdeľujú hranice, ale spájajú spoločné hodnoty, záujmy a priateľstvá. Slovenskí študenti získavajú zahraničné skúsenosti cez program Erasmus, európske programy podporujú aj spoluprácu vedcov, umelcov či výmenu skúseností medzi mestami a regiónmi. 

Rok 2014 bol aj rokov veľkých zmien. Európania mali v máji 2014 možnosť zvoliť si svojich zástupcov do Európskeho parlamentu, ktorí ich budú zastupovať počas nasledujúcich 5 rokov. Žiaľ, na Slovensku bola najnižšia volebná účasť zo všetkých členských krajín - 13,1%. To svedčí o malom záujme Slovákov aktívnejšie sa zapájať do rozhodovania o ďalšom smerovaní Európskej únie.

Od novembra 2014 sa pustila do práce aj nová Európska komisia pod taktovkou jej predsedu,Jeana-Clauda Junckera. Jej cieľom je posilniť Európsku úniu, vytvoriť nové pracovné miesta a zabezpečiť vyšší hospodársky rast, urobiť Úniu spravodlivejšou a bližšou pre občanov. Tieto témy budú určujúce pre prácu Komisie aj na budúci rok. Už v prvom mesiaci svojho pôsobenia tím nového predsedu Komisie predstavil investičný plán v hodnote 315 miliárd eur, ktorý bude základným nástrojom boja EÚ za väčší hospodársky rast a viac pracovných miest. V roku 2015 Komisia príde s ďalšími návrhmi, aby sme mali v EÚ vyššiu energetickú bezpečnosť, rozvinutejší digitálny trh, aby nám moderné technológie ešte viac uľahčovali náš život. A samozrejme EÚ bude musieť reagovať na udalosti vo svete, či už je to riešenie krízy na Ukrajine, na Blízkom východe či boj s Ebolou.

Európska únia je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Aj preto EÚ vyhlásila rok 2015 za Európsky rok rozvoja. Jeho heslom je „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“. EÚ chce priblížiť túto tému občanom a ukázať im, že prostriedky venované na rozvoj, sú prínosom nielen pre ľudí žijúcich v najchudobnejších krajinách sveta, ale aj pre samotných občanov EÚ.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa bude v roku 2015 naďalej usilovať o to, aby ľudia na Slovensku mali potrebné informácie a EÚ a vedeli využívať svoje práva a príležitosti, ktoré nám členstvo v EÚ prináša.

Želám vám užitočný a príjemný čas strávený s www.europa.sk. Sme tu pre vás!

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Posledná aktualizácia: 12/01/2015  |Na začiatok