Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Video kanál
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Jednou z hlavných úloh Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je zaistiť informovanosť občanov SR o činnosti Európskej komisie, jej politikách a udalostiach v EÚ. Preto Vám prostredníctvom nášho Video kanálu prinášame reportáže, kde sa dozviete množstvo zaujímavých a užitočných informácií o Európskej únii a európskych aktivitách v našom národnom kontexte.

  Všetky videá z tejto rubriky sú vlastníctvom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ZEK v SR). Ak máte záujem získať tieto reportáže vo vysielacej kvalite, zašlite Vašu konkrétnu žiadosť Tlačovému oddeleniu ZEK v SR. Videá sú Vám k dispozícií bezplatne a to v prípade ak budú použité v správach o činnosti ZEK v SR, aktivitách EÚ alebo na vzdelávacie účely. V opačnom prípade je nutné vopred získať povolenie od ZEK v SR. Za žiadnych okolností sa tento materiál nesmie ďalej predávať alebo prenajať.

   

  Naše najnovšie videá nájdete na našom Youtube kanály tu.

  Európska únia pre zdravotne postihnutých

  Európska únia pre zdravotne postihnutých 

  EÚ pre ženy.wmv

  EÚ pre ženy.wmv 

  Posledná aktualizácia: 18/06/2014  |Na začiatok