Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


V európskych mestách sa dobre žije
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európania radi žijú v mestách, kde sa podľa nich neustále zlepšujú podmienky pre život a prácu. To je jeden z hlavných záverov prieskumu Eurobarometra o kvalite života v európskych mestách. Viac ako tri štvrtiny opýtaných prejavilo spokojnosť s kvalitou života v mestách, na Slovensku si to myslí 89 percent Bratislavčanov a 95 percent Košičanov.

  Mesto

  Napriek tomu, že obyvatelia sú celkovo spokojní s kvalitou služieb v takých oblastiach ako vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a kultúra, vyjadrili obavy v súvislosti s takými problémami ako pracovné príležitosti, náklady na bývanie a znečistenie životného prostredia. Náklady na bývanie trápili 85 percent obyvateľov Bratislavy a 69 percent obyvateľov Košíc. Pracovné príležitosti sú hlavne problémom v Košiciach, kde sa na nedostatok pracovných možností sťažuje 83 percent opýtaných. V Bratislave väčšina (55 percent) nemá problém nájsť si prácu.

  „Z tohto prieskumu vyplýva, že ľudia majú celkovo pozitívny náhľad na život v meste, zároveň sa však odhalili ich obavy. To nám môže slúžiť ako usmernenie pri tvorbe politík v budúcnosti,“ uviedla komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová.

  V 75 európskych mestách odpovedali opýtaní na 23 otázok v 500 telefonických rozhovoroch. Respondenti sa vyjadrovali k tomu, do akej miery súhlasia alebo nesúhlasia s takými výrokmi ako napr.: „Som spokojný(-á) s kvalitou života v mojom meste“.

  V mestách Piatra Neamt (Rumunsko), Tallinn (Estónsko), Vilnius (Litva), Cluj-Napoca (Rumunsko), Burgas (Bulharsko) viac ako 80 % opýtaných vyjadrilo súhlas s výrokom, že v nasledujúcich piatich rokoch bude život v ich meste príjemnejší.

  V rebríčku miest s najlepším systémom verejnej dopravy prvých päť miest obsadili Helsinki, Viedeň, Rennes, Hamburg a Mníchov. V celej EÚ prevláda pomerne vysoká úroveň spokojnosti aj v súvislosti s možnosťami kultúrneho vyžitia, športovými kapacitami, zeleňou, zdravotnou starostlivosťou a školami.

  Pokiaľ ide o vyjadrené obavy, znečistenie ovzdušia sa považuje za veľký problém v 62 mestách. A len v 11 mestách väčšina opýtaných vyjadrila súhlasné stanovisko s názorom, že „je ľahké nájsť si dobré ubytovanie za prijateľné ceny“.

  Mestami s najlepšími pracovnými príležitosťami sú Praha, Kodaň a Dublin, kde viac ako 70 % respondentov súhlasilo s názorom, že je ľahké nájsť si zamestnanie. V troch zo štyroch miest však väčšina opýtaných s daným výrokom nesúhlasila. V troch mestách – Palermo, Neapol a Frankfurt nad Odrou – je väčšina toho názoru, že nájsť si zamestnanie je obtiažne.

   

  Prehľad výsledkov prieskumu uskutočneného v 70 mestách v 27 členských štátoch Európskej únie a piatich mestách v Chorvátsku a Turecku, ako aj jeho podrobné závery sú k dispozícii na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htm

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok