Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Hospodárska prognóza EÚ – čoraz zreteľnejšie oživenie
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Ozdravenie európskeho hospodárstva pokračuje vo väčšine krajín EÚ, hoci rôznym tempom a v odlišnej intenzite. Dedičstvo z finančnej krízy v podobe dlhu a fiškálnej konsolidácie však znamená, že oživenie zostáva krehké.

  Euromince položené na grafe ©iStock

  Všetky hlavné ukazovatele naznačujú, že oživenie hospodárstva bude pokračovať

  Hospodársky výhľad pre Úniu a eurozónu sa od poslednej jesennej prognózy EÚ zlepšil. Po raste HDP v EÚ ako celku o 0,1 % v roku 2013 sa predpokladá jeho rast o 1,5 % v tomto roku a o 2 % v roku 2015. Predpovedaná miera hospodárskeho rastu v eurozóne je mierne nižšia na úrovni 1,2 % v roku 2014 a na úrovni 1,8 % na budúci rok.

  Očakáva sa, že tento rok dôjde k oživeniu hospodárstva v celej EÚ na širšom základe a že ekonomika začne posilňovať v zraniteľných okrajových krajinách eurozóny. Hoci rozdiely v raste budú pretrvávať, znížia sa rozdiely medzi najvýkonnejšími krajinami a tými, ktoré čelia ťažkostiam. V roku 2014 sa predpokladá, že iba Cyprus a Slovinsko zaznamenajú zápornú ročnú mieru rastu HDP. Do roku 2015 sa však očakáva zvýšenie rastu všetkých ekonomík v EÚ.

  Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, povedal: „Po návrate k rastu v polovici minulého roku je oživenie v Európe čoraz zreteľnejšie. Posilnenie domáceho dopytu v tomto roku by nám malo pomôcť dosiahnuť vyváženejší a udržateľnejší rast. Obnovenie rovnováhy európskeho hospodárstva napreduje a externá konkurencieschopnosť sa zlepšuje najmä v tých najzraniteľnejších krajinách. Napriek tomu, že to najhoršie z krízy už máme za sebou, musíme ostať v pozore, pretože oživenie je stále pomalé. Aby sme ho posilnili a mohli vytvoriť viac pracovných miest, musíme pokračovať v realizácii hospodárskych reforiem.“

  Nezamestnanosť

  Podmienky na trhu práce sa v rokoch 2014 a 2015 zlepšia len minimálne. Spôsobuje to typické oneskorenie reakcie trhu práce na hospodársky vývoj a celkovo pomalé oživenie hospodárskej činnosti v EÚ.

  Miera nezamestnanosti v eurozóne sa bude tento rok stabilizovať. V roku 2015 sa však očakáva mierne zníženie nezamestnanosti na približne 10,4 % v EÚ a 11,7 % v eurozóne. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ zostanú počas prognózovaného obdobia vysoké. Tohtoročná očakávaná miera nezamestnanosti má dosiahnuť 4,8 % v Rakúsku a 26 % v Grécku.

  Inflácia

  Výrazné zníženie miery inflácie v roku 2013 spôsobili klesajúce ceny energií a komodít, slabý dopyt a pokračujúce zhodnocovanie eura. V tomto roku sa očakáva, že mierna inflácia spotrebiteľských cien bude pokračovať v klesajúcom trende. V EÚ a eurozóne ostane na úrovni 1,2 %, resp. 1,0 %.

  Verejné financie

  Krajiny EÚ sa od roku 2011 usilovali najmä o zníženie verejných výdavkov. Väčšina z nich má však to najhoršie už za sebou, keďže na zvyšok programového obdobia sa už neplánujú žiadne podstatné nové škrty vo verejných rozpočtoch.

  Rozpočtový deficit v EÚ a eurozóne sa v roku 2014 očakáva na úrovni 2,7 % a 2,6 % HDP. Predpokladá sa, že pomer dlhu k HDP v EÚ a eurozóne dosiahne vrchol v roku 2014 na úrovni 90 %, resp. 96 %.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 27/02/2014  |Na začiatok