Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


V Žiline sa diskutovalo o nových hraniciach
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Dňa 9. júna 2007 sa v Žiline uskutočnila medzinárodná konferencia "2008: Európska únia bez vnútorných hraníc". Podujatie organizovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR a Informačná kancelária EP, v spolupráci s Paneurópskou úniou Slovensko a Podnikateľskou alianciou Slovenska.

  Žilinská konferencia o Schengene

  Ako napovedá názov konferencie, jej hlavnou témou bolo blížiace sa rozšírenie Schengenského priestoru. V prvom paneli hovorili poslankyne EP panie Anna Záborská a Zita Pleštinská, a tiež zástupcovia veľvyslanectiev Maďarska a Poľska. Témou bolo vytváranie politického tlaku na orgány a členské štáty EÚ, aby sa dodržali vopred stanovené termíny a teda aby sa rozširovanie neodďaľovalo. Okrem toho si účastníci mohli vypočuť správy o pripravenosti nášho severného a južného suseda.

  Druhý panel sa venoval praktickým dopadom vstupu Slovenska do Schengenského priestoru. Pozvanie organizátorov prijali: pán Michal Borgula - riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície, pán Jozsef Bali z európskej agentúry na kontrolu hraníc FRONTEX a zástupcovia súkromného a tretieho sektora.

  V diskusii vystúpili europoslanci Peter Šťastný a Bernd Posselt a tak isto veľvyslanec Švédskeho kráľovstva J. E. pán Mikael Westerlind.

  Záverečný príhovor mal člen Európskej komisie Ján Figeľ.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok