Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Najnovšia správa o trendoch v oblasti zdaňovania v EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Z práve uverejnenej správy úradu Eurostat vyplýva, že následkom krízy mierne klesli dane.

  detail colnej deklarácie © EÚ

  Správa vychádza z daňových údajov za rok 2008, takže úplný dosah krízy ešte stále nie je zrejmý. S cieľom poskytnúť komplexnejší obraz sa správa zameriava aj na zmeny, ktoré kríza priniesla v oblasti daňovej politiky a zohľadňuje opatrenia zavádzané na jar tohto roku.

  V roku 2008 sa celkovo daňové zaťaženie Európanov mierne znížilo, najmä v dôsledku zníženia dane z príjmov právnických a fyzických osôb, prostredníctvom ktorého chceli vlády zmierniť dosah hospodárskej krízy. V porovnaní so zvyškom sveta však daňové zaťaženie v 27 členských štátoch EÚostáva v priemere vysoké – hlavnou príčinou sú rozsiahle systémy sociálneho zabezpečenia.

  Neočakáva sa, že by toto bremeno v nasledujúcich rokoch pokleslo, keďže štátne pokladnice sú prázdne v dôsledku masívnych výdavkov na stabilizáciu hospodárstiev.

  V roku 2008 putovalo do štátneho rozpočtu 39,3 % hrubého domáceho produktu, čo znamená, že po prvýkrát za štyri roky miera daňového zaťaženia klesla (o 0,4 percentuálneho bodu oproti roku 2007). Aj napriek tomu bola skoro o tretinu vyššia ako v USA a Japonsku.

  Podiel daňového zaťaženia k HDP je v rámci EÚ značne nerovnomerný, kolíše od 28 % v Rumunsku po 48,2 % v Dánsku, všeobecne je však vyšší v starých členských štátoch EÚ.

  Veľa štátov ponúklo svojim občanom úľavy na dani z príjmov, vo väčšine prípadov skôr vo forme zvýšenia nezdaniteľných čiastok, než zníženia sadzby dane. Týmito opatreniami sa vlády snažili podporiť domácnosti k väčším výdavkom.

  Najvyššie horné sadzby dane z príjmov boli vo Švédsku (56,4 %), Belgicku (53,7 %) a v Holandsku (52 %). Naopak najnižšie boli v Bulharsku (10 %), v Českej republike a Litve (v oboch prípadoch 15 %).

  Dane z príjmov právnických osôb (PO), ktoré niekoľko rokov klesali, v tomto trende pokračovali alebo ostali nezmenené. Priemerná sadzba dane PO je v súčasnosti 23,2 % (pre porovnanie v roku 1995 to bolo 35,3 %)

  Priemerná základná sadzba DPH vzrástla v roku 2010 na 20,2 % z hodnoty 19,8 % v roku 2009. V roku 2000 bola 19,2 %.

  Daňové zaťaženie práce (súčet dane z príjmu a odvodov) tvorilo zhruba 34 % daňových príjmov, čo je takmer nezmenený stav.

  Príjmy zo spotrebných daní, ktoré tvoria približne štvrtinu daňových príjmov, sa v roku 2008 prepadli o 0,7 percentuálneho bodu. Ide o najväčší prepad za jeden rok a signalizuje závažnosť krízy.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok