Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Zaistenie finančnej stability
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Komisia predstavila plán na dôslednejší finančný dohľad na európskej úrovni.

  euromince

  Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso poznamenal: "Lepší dohľad nad cezhraničnými finančnými trhmi odôvodňujú etické a hospodárske dôvody. Komisia dnes prichádza s návrhom, aby pomohla obnoviť dôveru, zabrániť budúcim krízam a ochrániť rast a pracovné miesta."

  V súčasnosti je európsky bankový systém pod prísnym dohľadom na vnútroštátnej úrovni. V pláne Komisie sa navrhuje vytvorenie orgánu na zisťovanie a riešenie celoeurópskych rizík.

  Európskej rade pre systémové riziká bude predsedať prezident Európskej centrálnej banky a jej členmi budú zástupcovia orgánov finančného dohľadu a centrálnych bánk z každého členského štátu. Jej úlohou bude poskytovať skoré varovania o možných rizikách, ktoré by mohli narušiť stabilitu trhu a navrhovať kroky smerujúce k náprave.

  Komisia takisto navrhuje vytvorenie systému európskeho finančného dohľadu na zabezpečenie súladu pri uplatňovaní dozoru nad finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia v dvoch a viacerých štátoch EÚ. V rámci tohto systému by európske orgány pre bankovníctvo, poisťovníctvo a cenné papiere dohliadali a koordinovali prácu orgánov dohľadu na vnútroštátnej úrovni.

  Tento balík založený na dvoch pilieroch, ktorý predstavuje ťažiskovú časť reakcie EÚ na hospodársku krízu, bol navrhnutý s cieľom zvýšiť bezpečnosť finančných trhov a obnoviť dôveru v systém. Návrh takisto pomôže skonsolidovať európsky trh s finančnými službami.

  Po tom, ako sa v októbri 2008 takmer zrútil európsky bankový systém, zriadil predseda Komisie Barosso skupinu bankových expertov na čele s bývalým predsedom Medzinárodného menového fondu Jacquom de Larosièreom, aby našla spôsob ako zlepšiť finančný dohľad. Návrh sa zakladá na odporúčaniach tejto skupiny. Očakáva sa, že lídri EÚ návrh prediskutujú na svojom júnovom stretnutí.

  Viac o reforme finančného systému nájdete tu.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok