Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Voľby do Europarlamentu sa blížia
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Vyššiu volebnú účasť v budúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 by mali docieliť lepšie informácie o politických postojoch kandidátov a ich príslušnosti k politickým stranám, ako aj jeden dátum volieb.

  sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu

  Komisia chce pri voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 prilákať k volebným urnám viac ľudí.

  Účasť na voľbách klesá – v roku 2009 odovzdalo svoj hlas iba 43 % oprávnených voličov. Slovensko malo vo voľbách do Európskeho parlamentu (r. 2009) najnižšiu účasť zo všetkých krajín EÚ (19,64%). Zvrátenie tohto trendu je dôležité pre európsku demokraciu, keďže poslanci Európskeho parlamentu priamo zastupujú občanov EÚ, ktorí si ich volia každých 5 rokov.

  Pomôcť by k tomu mali lepšie informácie o politických postojoch kandidátov a ich príslušnosti k politickým stranám. Nedostatok informácií je jednou z hlavných príčin nízkej volebnej účasti. V rámci nedávneho prieskumu Eurobarometra č. 364 v oblasti volebných práv sa zistilo, že:

  • 84 % Európanov si myslí, že účasť voličov by sa zvýšila, ak by mali viac informácií o dosahu EÚ na ich každodenný život a o programoch politických strán;
  • 73 % je presvedčených o tom, že by pravdepodobne išli hlasovať, ak by mali viac informácií o politickej príslušnosti kandidátov k stranám;
  • 62 % si myslí, že účasť by sa zvýšila, ak by kandidáti na predsedu Komisie boli stranícki a ak by sa voľby konali v celej Európe v ten istý deň.

  Informovanie voličov

  V reakcii  na výsledky prieskumu Komisia vyzýva vnútroštátne politické strany, aby jasne informovali voličov o tom, ku ktorým európskym politickým stranám sú pridružené. Voličom by to pomohlo pochopiť prepojenie vnútroštátnych a európskych politických platforiem.

  Európske a vnútroštátne politické strany by mali oznámiť svojho kandidáta na miesto budúceho predsedu Európskej komisie.

  Pre voličov je to dôležitá informácia. Európsky parlament je podľa nových pravidiel zodpovedný za voľbu nového predsedu Komisie, ktorého navrhujú čelní predstavitelia vlád členských štátov na stretnutí Európskej rady. V návrhoch sa musia zohľadniť výsledky európskych volieb.

  Ďalšie odporúčanie navrhuje, aby krajiny EÚ určili spoločný deň európskych volieb a aby sa volebné miestnosti zatvárali v rovnakú hodinu. V súčasnosti môžu krajiny uskutočniť voľby v rámci štyroch dní.

  Ďalšie kroky

  Teraz je na členských štátoch, aby vykonali odporúčania pred voľbami v roku 2014.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 20/03/2013  |Na začiatok