Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Vitaj, Chorvátsko!
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint
Len pred 20 rokmi Chorvátsko bojovalo o nezávislosť od vtedajšej Juhoslávie. Pred desiatimi rokmi táto krajina požiadala o členstvo v EÚ. Dnes pristúpila k ďalším 27 krajinám Únie.
  zástava Chorvátska a EÚ

  Cesta k členstvu v EÚ

  Pred vstupom do EÚ muselo Chorvátsko zosúladiť mnohé zo svojich pravidiel a administratívnych postupov s normami EÚ. Napríklad úplne zreformovalo svoje súdnictvo a zmenilo ústavu tak, aby zaručovala nezávislosť prokuratúry. Vláda tiež zriadila orgán na boj proti korupcii.

  V ďalších reformách sa stanovili limity pre emisie skleníkových plynov a prispôsobili sa normy v oblasti bezpečnosti potravín.

  Aké výhody z toho plynú pre Chorvátov?

  Chorváti teraz môžu využívať všetky výhody občianstva EÚ. Ak chorvátsky občan ochorie v inej krajine EÚ, má právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako domáci občania. Ak bude mať problémy s nakupovaním cez internet, môže postupovať podľa noriem EÚ o ochrane spotrebiteľa. A poplatky za roaming pri volaní z inej krajiny EÚ do Chorvátska sú pre neho v súčasnosti oveľa nižšie.

  Pokiaľ ide o podniky, majú zabezpečenú možnosť voľného pohybu kapitálu medzi Chorvátskom a inými krajinami EÚ a môžu využívať pravidlá uľahčujúce cezhraničné platby. Chorvátske spoločnosti sa teraz budú môcť pripojiť k svojim partnerom z EÚ pri predkladaní ponúk na verejné zákazky v celej EÚ. A malé podniky v krajine majú odteraz prístup k financovaniu z Európskej investičnej banky.

  Chorvátsko už môže využívať aj prostriedky EÚ na financovanie regionálneho rozvoja. Štrukturálne a kohézne fondy EÚ pomôžu krajine investovať do výskumu a inovácií, malých a stredných podnikov, udržateľných pracovných miest a iniciatív na riešenie nedostatku zručností a nezamestnanosti.

  Financovanie spravuje Európska komisia. Ak chorvátsky občan alebo podnik podá sťažnosť proti konaniu Komisie, prípadne iných inštitúcií a orgánov EÚ, preverí ju európsky ombudsman.

  O Chorvátsku

  Chorvátsko je malá krajina s takmer 4,5 milióna obyvateľov, hraničí s Bosnou a Hercegovinou, Maďarskom, Čiernou Horou, Srbskom a Slovinskom. Má vyše 1 200 ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je len 48 trvale obývaných. Súčasná mena je chorvátska kuna, ale krajina prijme euro, keď splní kritériá v oblastiach ako cenová stabilita, verejné financie a stabilita výmenného kurzu.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 10/07/2013  |Na začiatok