Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Na slovíčko s Martinom Šrankom, slovenským víťazom súťaže Juvenes Translatores 2011/2012
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Od 3. februára 2012 sú známi víťazi už piateho ročníka čoraz populárnejšej prekladateľskej súťaže, ktorú pre stredoškolákov každoročne organizuje Európska komisia. Celkom sa v nej zúčastnilo viac než 3 000 študentov zo všetkých 27 krajín EÚ, za každú krajinu bol vybraný jeden víťaz. Spomedzi 60 stredoškolákov z 13 stredných škôl v desiatich slovenských mestách sa víťazom stal Martin Šrank z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Všetci víťazi si 27. marca 2012 prevezmú ceny v Bruseli, kde sa v rámci bohatého programu budú mať okrem iného možnosť stretnúť  s prekladateľmi Európskej komisie na ich pracovisku.

  Logo Juvenes Translatores

  So slovenským víťazom Martinom Šrankom z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci sme sa zhovárali po vyhlásení výsledkov

  Bola to tvoja prvá skúsenosť s prekladom?
  S prekladom už nejakú skúsenosti mám, prekladal som napríklad časť dokumentácie jedného českého softvéru alebo rôzne texty pre mojich známych. Súťažne som však prekladal prvýkrát a keď mám pravdu povedať, moja výhra ma naozaj zaskočila.

  Pri preklade je dôležitá znalosť jazyka originálu, rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, je aj majstrovské zvládanie jazyka, do ktorého prekladáme. Aké skúsenosti pomohli najviac pri preklade tebe?

  Je to naozaj tak, preklad nie je len o cudzom jazyku, neprekladáme od slova do slova, ale snažíme sa vystihnúť podstatu vety a sprostredkovať jej zmysel v druhom jazyku. Preto je určite dôležité dokonale ovládať jazyk, do ktorého prekladáme. Bez znalosti cudzieho jazyka by to ale nešlo. Už od malička ma moji rodičia viedli k cudzím jazykom, a neskôr na základnej škole pod vedením učiteľky angličtiny som sa pravidelne zúčastňoval rôznych súťaží zameraných na cudzie jazyky, ako napríklad Olympiáda v anglickom jazyku.

  Pri preklade platí, že prekladáme zmysel a nie slová. Rozhľad, skúsenosti a záujmy prekladateľa hrajú dôležitú úlohu pri hľadaní niekedy skrytých významov a ich sprostredkovaní druhým. Aj keď možno ako študent gymnázia veľa voľného času nemáš, určite si čas na koníčky nájdeš. Aké máš záujmy? Pomohli ti takto získané skúsenosti pri preklade?

  Mojim najväčším záujmom je jednoznačne programovanie a tvorba webových stránok. Aj vďaka tomu sa moja angličtina zlepšuje, keďže väčšina materiálov je dostupná len v angličtine. Okrem toho rád čítam knihy, či už po slovensky alebo po anglicky, a rád pozerám filmy v originálnom znení. Tie sú tiež dobrým zdrojom vedomostí, pretože pomáhajú budovať si predstavu o tom, ako sa cudzí jazyk používa v realite, nie sú to len suché gramatické pravidlá, ktoré sa človek naučí v škole.

  Uvažoval si už o tom, čo budeš študovať po skončení gymnázia? Budú to jazyky? Preklad? Niečo celkom iné?

  Po skončení gymnázia by som sa rád venoval svojmu koníčku, a preto uvažujem o štúdiu informatiky. Štúdium jazykov by tiež nebola zlá možnosť, ale predsa len viac inklinujem k informatike.

  Viac informácií o súťaži nájdete v tlačovej správe pdf - 130 KB [130 KB]

   

  Have you had any experience in translating before?

  I would say yes, I translated a part of documentation of a Czech software, I also translated a couple of texts for my friends. However, this was the first time I translated within a competition and it was a real surprise for me that I won.

  Knowledge of the source language plays an important role in translation, mastering the language into which we translate is equally important, if not even more. Is there any experience that you find relevant in this respect?

  It is true, translation is not only a matter of foreign language proficiency, we do not translate words but we are trying to grasp the sense of a sentence an get the message over. And this is why it is important to master the language into which we translate too. However, the knowledge of a foreign language is also needed. From a very young age, my parents used to encouraged me to learn foreign languages and later, in primary school, under the guidance of my English teacher I regularly took part in various competitions in foreign languages, one of  them being "English Language Olympiad".

  As we have already pointed out, we do not translate words but the sense. When looking for sometimes hidden sense of texts and unveiling it to others, general knowledge of a translator, his/her experience and even interests play an important role here, too. As a secondary school student you may not have too much spare time, nevertheless, I think that you have some hobbies. Did your hobbies in any way contribute to development of your translating skills?

  My favourite hobby is without any doubt programming and Web design. My English improves also thanks to this. Most documents are available only in English. Apart from this I like reading books, be it in Slovak or English, and watching films in original version. They are a good source of knowledge too and help me to have an idea on how the language is used in real situations. Grammatical rules we normally learn do not give that feeling.

  Have you already thought about what you would study later? Languages? Translating? Something completely different?

  After my secondary school I would like to further develop my hobby and I am thinking of studying informatics. Languages, well, it would not be a bad choice, however I lean more towards informatics.

  Posledná aktualizácia: 07/02/2012  |Na začiatok