Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Juvenes Translatores 2011
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Zaregistrujte sa do nového ročníka súťaže!

  Juvenes Translatores 2011

  Stredným školám sa opäť otvára možnosť zaregistrovať sa do ďalšieho ročníka čoraz populárnejšej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny mladí prekladatelia). Urobiť tak môžete na webových stránkach súťaže: http://ec.europa.eu/translatores/od 1. septembra do 20. októbra 2011.

  Cieľom súťaže je podporiť jazykové vzdelávanie, oboznámiť mladých ľudí s povolaním prekladateľa a ponúknuť im príležitosť objaviť umenie prekladu, aj vďaka ktorému môžeme navzájom spolu komunikovať a spoznávať rôzne kultúry.

  Zo všetkých zaregistrovaných sa potom metódou náhodného výberu určia školy, ktoré sa súťaže dňa 24. novembra 2011 zúčastnia. Ich počet sa v každej krajine rovná počtu kresiel, ktoré má daná krajina podľa Lisabonskej zmluvy v Európskom parlamente. Zo Slovenska bude teda vylosovaných trinásť škôl. Každá z nich môže do súťaže prihlásiť najviac päť žiakov.

  Súťaž bude vyhodnotená v prvom polroku 2012, autor víťazného prekladu z každej krajiny bude následne pozvaný do Bruselu na slávnostné odovzdávanie cien. Súčasťou programu bude aj stretnutie s európskou komisárkou pre viacjazyčnosť, ako aj profesionálnymi prekladateľmi EÚ na ich pracovisku.

  Ďalšie informácie o súťaži: Juvenes Translatores 2011 pdf - 104 KB [104 KB]

  Tlačovú správu o prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores 2011 nájdete tu pdf - 110 KB [110 KB] .

  Kontakt:

  DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu
  (organizačný tím súťaže na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad (DGT) v Bruseli)

  DGT-BRATISLAVA@ec.europa.eu
  (kancelária DGT v Bratislave)

   

  Posledná aktualizácia: 19/09/2011  |Na začiatok