Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


21. OKTÓBER 2011: SIEDMA KONFERENCIA SLOVENSKEJ TERMINOLOGICKEJ SIETE V BRATISLAVE
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Vzhľadom na rýchly rozvoj mnohých oblastí ľudského poznania a skutočnosť, že jazykom odbornej komunikácie dominantne angličtina, pri tvorbe terminológie nie je vždy jednoduché zosúladiť prirodzený trend internacionalizácie jazyka odbornej komunikácie a fakt, že moderné národné jazyky disponujú možnosťami plniť svoju úlohu vo všetkých komunikačných situáciách. Práve týmto otázkam sa bude venovať najbližšia konferencia STS pod názvom Anglicizmy v slovenčine.

    Logo Slovenskej terminologickej siete

    Viac informácií: http://ec.europa.eu/dgs/translation/sts/

    Posledná aktualizácia: 19/10/2011  |Na začiatok