Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Románske jazyky – preklad, viacjazyčnosť a európska integrácia
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Santiago de Compostela, 11.-13. marec 2009. Románskymi jazykmi hovorí viac ako 700 miliónov ľudí na celom svete. V rámci EÚ ide približne o 130 miliónov občanov.

  Románske jazyky

  Aktívne spolupôsobenie neolatinských jazykov a iných jazykov EÚ zohráva dôležitú úlohu pri budovaní multilingválnej a multikultúrnej Európskej únie. V rámci EÚ možno vývin a synergie týchto jazykov registrovať nielen v rámci stredomorskej oblasti, ale aj v širšom celoeurópskom meradle, a to aj vďaka základným nástrojom tohto dialógu, ktorými sú preklad a tlmočenie.

  Generálne riaditeľstvo pre EK preklad v spolupráci so zastúpením EK v Španielsku organizujú v dňoch 11. až 13. marca v Santiago de Compostela medzinárodnú konferenciu Románske jazyky – preklad, viacjazyčnosť a európska integrácia . Na podujatí, ktoré sa uskutoční v priestoroch Filologickej fakulty Univerzity v Santiagu de Compostela, sa stretnú jazykovedci zo Španielska, Portugalska, Francúzska, Talianska a Rumunska a budú diskutovať o prínose lingvistických odborov a disciplín v kontexte vzájomnej spolupráce medzi románskymi jazykmi, ale aj ostatnými jazykmi EÚ a celého sveta.

  Na konferencii vystúpi riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre EK preklad Karl-Johan Lönnroth, ako aj zástupcovia Generálneho riaditeľstva EK pre tlmočenie a Generálneho riaditeľstva EK pre vzdelávanie. Na podujatí sa zúčastnia aj predstavitelia Latinskej únie a televíznych staníc Euronews a TV5 Monde.

  Program konferencie nájdete tu pdf - 195 KB [195 KB] .

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 09/10/2014  |Na začiatok