Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Program hosťujúcich prekladateľov (VTS - Visiting translator scheme)
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Generálne riaditeľstvo EK pre preklad každoročne uskutočňuje program hosťujúcich prekladateľov, v rámci ktorého môžu byť jeho zamestnanci, ktorí hovoria jedným z úradných jazykov EÚ, alebo sa ho učia, oficiálne vyslaní na univerzitu v krajine, kde sa týmto jazykom hovorí.

  Darina Bartošová, Graham Cansdale a Veronika Boráková

  Jedným z hlavných cieľov programu je podpora záujmu študentov o povolanie prekladateľa vrátane prekladateľského pôsobenia v inštitúciách EÚ. Počas svojho pobytu v (trvajúceho zvyčajne 4 až 6 týždňov) profesionálni prekladatelia z útvarov EK prednášajú o zákonitostiach prekladu, ponúkajú praktické prekladateľské semináre, približujú prácu GR pre preklad a diskutujú o postavení jazykov v rámci európskych inštitúcií, ako aj o význame viacjazyčnosti v širšom kontexte. V niektorých prípadoch sú hosťujúci prekladatelia vysielaní do verejných inštitúcií s cieľom posilňovať a rozvíjať vzťahy s EÚ.

  V rámci programu VTS na rok 2009 hosťujú na slovenských vysokých školách dvaja prekladatelia. Prechodným pracoviskom Dariny Bartošovej z Odboru slovenského jazyka GR pre preklad sa stala Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Graham Cansdale z Odboru anglického jazyka GR pre preklad pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (obaja na obrázku počas stretnutia s Veronikou Borákovou z bratislavskej Kancelárie pre viacjazyčnosť GR pre preklad v priestoroch Európskeho informačného centra).

  Viac informácií o programe VTS nájdete tu.

  Posledná aktualizácia: 09/10/2014  |Na začiatok