Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Ocenenie "Európsky učiteľ jazykov roka"
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Na národnej konferencii o interkultúrnom dialógu ocenili európskych učiteľov jazykov roka.

  Ocenenie "Európsky učiteľ jazykov roka" a "Európska značka" si 9. decembra 2008 v Bratislave prevzalo päť učiteľov cudzích jazykov a jedna stredná škola za prínos k výučbe cudzích jazykov. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo počas národnej konferencie Interkultúrny dialóg vo vzdelávacích programoch Európskej únie a Európska značka 2008. Organizovala ju SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania.

  EURÓPSKY UČITEĽ JAZYKOV ROKA 2008 - ZOZNAM OCENENÝCH UČITEĽOV

   

  Učiteľ

  Podávateľ

  Cieľový jazyk

  PaedDr. Béla Bartók

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským M. Borsosa, Štefana Majora 8, Veľké Úľany

  nemecký

  PaedDr. Marcela Mokrá

  Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

  anglický

  Mgr. Ing. Agnesa Kovalčíková

  Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

  anglický

  Mgr. Anna Haverová

  Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá

  anglický

  Mgr. Katarína Labašová

  Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

  anglický, nemecký

   

  EURÓPSKA ZNAČKA 2008 - OCENENÁ ORGANIZÁCIA

   

  Podávateľ

  Názov/priorita

  Cieľový jazyk

  Gymnázium V. B. Nedožerského,Matice Slovenskej 16, Prievidza

  Životné prostredie stavia mosty, mládež v európskom dialógu

  priorita: interkultúrny dialóg

  nemecký

   

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok