Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Konferencia "Vzťahy v dodávateľsko-odberateľskom reťazci v prekladateľskom odvetví na Slovensku"
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

20. januára 2009 sa v Nitre konala konferencia, kde orborníci diskutovali o aktuálnych témach spojených s prekladateľskou profesiou.

    účastníci seminára

    Diskusný stôl organizovala Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska.

    Účastníci stretnutia, predstavitelia prekladateľskej a akademickej obce, sa zhodli na potrebe pravidelne organizovať diskusný stôl o aktuálnych témach spojených s prekladateľskou profesiou a zvyšovať povedomie verejnosti o prekladateľskom odvetví. Okrem toho sa rozhodli zriadiť pracovnú skupinu zaoberajúcu akútnymi otázkami, napr. problematikou terminológie (vrátane terminológie prekladateľských služieb).

    Viac informácií o Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska nájdete tu .

    Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok