Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Víťazi súťaže Juvenes Translatores si v Bruseli prevzali ocenenia
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Všetkých 27 víťazov štvrtého ročníka študentskej prekladateľskej súťaže zo všetkých členských krajín Únie sa zišlo v Bruseli, aby si prevzali v sídle Európskej komisie ocenenia.

  Logo súťaže Juvenes Translatores

  Vyvrcholil tak ďalší ročník čoraz populárnejšej súťaže organizovanej Európskou komisiou, do ktorého sa v novembri minulého roka zapojilo spolu okolo 3 000 sedemnásťročných študentov od Kellsu v Írsku až po Maratón v Grécku.

  Ich úlohou bolo počas dvoch hodín preložiť text z ľubovoľného úradného jazyka EÚ do niektorého zo zvyšných 22 úradných jazykov. Na základe hodnotenia prekladateľov z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (DGT) bol za každú krajinu určený víťaz spomedzi účastníkov danej krajiny.

  Víťazom za Slovensko sa medzi 55 študentmi z 13 slovenských stredných škôl stal študent Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Ján Živčák s prekladom z francúzštiny do slovenčiny. Aj on si dnes z rúk Rytisa Martikonisa, generálneho riaditeľa DGT, prevezme ocenenie. Ocenení mladí prekladatelia tiež navštívili prekladateľov Európskej komisie priamo na ich pracovisku, čím sa oficiálna časť ich návštevy Bruselu skončila.

  Zoznam víťazov, ich škôl a ďalšie informácie sú uvedené v tlačovej správe zo 4. februára 2011.

   

  Posledná aktualizácia: 07/04/2011  |Na začiatok