Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Viacjazyčnosť
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

KANCELÁRIA PRE VIACJAZYČNOSŤ je vysunutým pracoviskom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Jej hlavným cieľom je podpora viacjazyčnosti – či už ide o jazykové vzdelávanie, lingvistické aktivity na všetkých stupňoch škôl alebo kultúrno-vzdelávacie podujatia v širšom kontexte. Kancelária ponúka občanom informácie o aktuálnom dianí v oblasti viacjazyčnosti. Medzi kľúčové úlohy kancelárie patrí podpora Zastúpeniu EK na Slovensku pri komunikácii s občanmi – predovšetkým formou prekladu a lokalizácie tlačových vyhlásení Európskej komisie.

Dajte nám vedieť o vašich aktivitách z oblastí patriacich do širokého portfólia viacjazyčnosti. Píšte nám na emailovú adresu: dgt-bratislava@ec.europa.eu

  logo DGT

  ČO JE TO VIACJAZYČNOSŤ?

  Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 23 úradných jazykov. Pri vstupe do Únie každý členský štát určí, ktorý jazyk alebo ktoré jazyky chce vyhlásiť za úradné jazyky EÚ. Únia teda používa jazyky, ktoré zvolili národné vlády jej občanov, a nie jeden alebo viac jazykov, ktoré by vybrala ona a ktorým by možno veľa ľudí v Únii nerozumelo.

  Politika viacjazyčnosti EÚ využívaná ako vedomý nástroj riadenia je vo svete jedinečná. Používanie jazykov občanov EÚ považuje za jeden z faktorov, vďaka ktorému je jej činnosť transparentnejšia, legitímnejšia a účinnejšia. Viac...

  Slovenská terminologická sieť                                                                                           

  Súčasný priam závratný rozvoj niektorých oblastí ľudského poznania, tempo, akými vznikajú nové pojmy a príslušné termíny a z toho plynúce obmedzenia pri ich preberaní a ustaľovaní vhodných ekvivalentov v jednotlivých národných jazykoch stavajú nielen prekladateľov pred náročné úlohy. Kvalitná terminológia je pritom predpokladom efektívnej komunikácie. Jednou z iniciatív Generálneho riaditeľstva pre preklad, ktorou reaguje na uvedené skutočnosti, bolo aj založenie Slovenskej terminologickej siete– platformy otvorenej jednotlivcom, ako aj inštitúciám EÚ a Slovenskej republiky, ministerstvám, vedeckým a výskumným ustanovizniam, vysokým školám, mimovládnym organizáciám či súkromnému sektoru.

  V tejto rubrike Vám budeme pravidelne prinášať informácie o aktuálnom dianí v oblasti viacjayzčnosti v rámci EÚ, ale aj nové informácie o činnostiach našich partnerov.

    FOKUS

     Logo Juvenes Translatores   Juvenes Translatores 2013

  Nenechajte si ujsť príležitosť a zapojte sa do obľúbenej prekladateľskej súťaže EÚ pre stredoškolských študentov. Viac informácií nájdete tu.

   

     Logo Juvenes Translatores   Víťazi šiesteho ročníka prekladateľskej súťaže stredoškolákov sa stretli v Bruseli  
  Preberanie ocenení z rúk Androully Vassiliouovej, komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, neformálne stretnutia ocenených žiakov a ich učiteľov, návšteva prekladateľov Európskej komisie – to je len časť pestrého programu, ktorý v dňoch 10. až 12. apríla 2013 čakal na učiteľov cudzích jazykov a ich žiakov – víťazov šiesteho ročníka prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES (z lat. Mladí prekladatelia), ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Viac informácií nájdete tu.

   

     Logo Juvenes Translatores   Blahoželáme mladým prekladateľom 
  Poznáme mená 27 víťazov súťaže mladých európskych prekladateľov „Juvenes Translatores“, ktorú Európska komisia už po šiesty raz zorganizovala pre študentov stredných škôl. Viac informácií nájdete tu.

   

         Bibliotéka 2012 
  Aj v tomto roku vás radi privítame v našom stánku na knižnom veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa bude konať v dňoch 8. – 11. novembra 2012 na výstavisku Incheba v Bratislave. Navštíviť nás môžete od štvrtka od nedele v čase od 10.00 do 18.00 hod. Viac informácií nájdete tu.

   

        Ocenenie najlepšej európskej literatúry
  EÚ odmenila počas knižného veľtrhu vo Frankfurte 12 začínajúcich autorov – Cena Európskej únie za literatúru 2012. Medzi ocenenými je aj slovenská autorka Jana Beňová. Viac informácií nájdete tu.

   

     logo   Európsky deň jazykov 2012 
  Fotografie z Uličky jazykov v Bratislave a fotografie z osláv Európskeho dňa jazykov v Košiciach nájdete tu.

   

        Európska značka pre jazyky 
  Na prvom odovzdávaní európskych jazykových cien za vynikajúce výsledky v oblasti podpory výučby a štúdia jazykov – „European Language Label of the Labels Awards“ –, ktoré sa uskutočnilo 28. septembra 2012 v cyperskom Limassole, bolo ocenených päť projektov. Víťazné iniciatívy pochádzajú z Belgicka, Talianska, Litvy, Nórska a Rumunska. Viac informácií nájdete tu.

   

    logo   Európsky deň jazykov 2012
  Pozývame vás na oslavy Európskeho dňa jazykov, ktoré sa uskutočnia v stredu 26. septembra 2012 od 9.00 do 13.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Viac  informácií nájdete tu.

   

     Logo Juvenes Translatores   Juvenes Translatores
  Otvorila sa registrácia do ďalšieho ročníka populárnej prekladateľskej súťaže pre mladých. Viac  informácií nájdete tu.

   

     Logo Juvenes Translatores   JUVENES TRANSLATORES

  Víťazi prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES (z latinčiny Mladí prekladatelia) si v Bruseli prevzali ceny.  Viac informácií nájdete tu.

         Európsky učiteľ jazykov roka 2012

  Zapojte sa už do 8. ročníka súťaže, ktorá je určená pre učiteľov cudzích jazykov. Nomináciu učiteľa môžu podať aj žiaci a študenti prostredníctvom svojej školy. Viac informácií nájdete tu.

      Logo Juvenes Translatores   Na slovíčko s Martinom Šrankom, slovenským víťazom súťaže Juvenes Translatores 2011/2012

  Viac informácií nájdete tu. 

      logo Juvenes Translatores     Prekladať pre Európu... v škole!

  Vyše 3 000 študentov zo 720 stredných škôl z celej Európy sa 24. novembra 2011 zúčastnilo už piateho ročníka čoraz populárnejšej súťaže „Juvenes Translatores“ (z latinčiny mladí prekladatelia). Zo Slovenska sa prekladateľského zápolenia zúčastnilo takmer 60 študentov z trinástich stredných škôl z deviatich slovenských miest. Účastníci súťaže si v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách mohli preveriť svoje jazykové znalosti a vyskúšať si, aké to je byť v koži prekladateľa. Viac informácií nájdete tu.

      Logo Slovenskej terminologickej siete     21. OKTÓBER 2011: SIEDMA KONFERENCIA SLOVENSKEJ TERMINOLOGICKEJ SIETE V BRATISLAVE

  Viac informácií nájdete tu.

      logo     26. SEPTEMBER 2011: OSLAVY EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE

  Viac informácií nájdete tu.

       logo Juvenes Translatores     Juvenes Translatores 2011

  Zaregistrujte sa do nového ročníka súťaže! Viac informácií nájdete tu...                    

          Budovať mosty, prekonávať prekážky: EÚ potrebuje lingvistov

  Kariéra v EÚ inštitúciách? Hľadajú sa prekladatelia do českého, maďarského, litovského, maltského, poľského a slovenského jazyka! Viac...

     Logo súťaže Juvenes Translatores     Víťazi súťaže Juvenes Translatores si v Bruseli prevzali ocenenia

  Všetkých 27 víťazov štvrtého ročníka študentskej prekladateľskej súťaže zo všetkých členských krajín Únie sa zišlo v Bruseli, aby si prevzali v sídle Európskej komisie ocenenia. Viac... 

     Juvenes Translatores     Juvenes Translatores:z kežmarského gymnázia

  Ján Živčák, slovenský víťaz štvrtého ročníka súťaže pre mladých prekladateľov „Juvenes Translatores" sa rozhovoril o tom, ktoré skúsenosti mu pri jeho víťaznom preklade pomohli najväčšmi. Viac... 

     Súťaž pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores     Víťazi súťaže mladých prekladateľov známi    

  V členských krajinách EÚ vyhlásili mená 27 víťazov súťaže pre mladých prekladateľov „Juvenes Translatores“, ktorú organizuje Európska komisia.  Slovenským národným víťazom stal študent Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Ján Živčák s prekladom z francúzštiny do slovenčiny. Viac...      

          Prekladateľské študijné programy na viacerých univerzitách

  Európska komisia začala novú iniciatívu s cieľom povzbudiť európske univerzity k poskytovaniu vysokokvalitných študijných programov pre študentov, ktorí by chceli pracovať ako prekladatelia. V rámci toho Komisia rozširuje svoju univerzitnú sieť európskeho magisterského štúdia prekladateľstva (European Master's in Translation, EMT). Viac...

          Oslavy Európskeho dňa jazykov 2010 v Bratislave

  Európsky deň jazykov sa po prvý raz oslavoval 26. septembra 2001, teda v roku, ktorý Rada Európy vyhlásila za Európsky rok jazykov. Odvtedy je aj tento deň príležitosťou, aby si tisíce ľudí v Európe pripomenuli, čím sú pre nás jazyky a jazyková rozmanitosť. Nie inak tomu bolo aj tento rok. Viac...

  Ako tento rok prebiehali oslavy Európskeho dňa jazykov v Poprede sa dozviete tu.

          Juvenes Translatores 2010

  Je najvyšší čas zaregistrovať sa do nového ročníka prekladateľskej súťaže pre mládež. Viac... pdf - 224 KB [224 KB]

          Nájdené v preklade – závery konferencie

  28. apríla 2010 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike uskutočnila medzinárodná konferencie organizovaná Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad, ktorá bola venovaná problematike prekladu a lokalizácie audiovizuálnych diel v krajinách Vyšehradskej skupiny. Viac...

         Noc literatúry 2010

  Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, České centrum v Bratislave a ostatné zahraničné kultúrne inštitúty v rámci združenia EUNIC pripravujú tradičnú Noc literatúry – prehliadku súčasnej európskej prózy v aktuálnom slovenskom preklade.Viac...

         English Essay Competition

  Vyhlásenie víťazov 16. ročníka súťaže English Essay Competition sa uskutočnilo 21. apríla 2010 v Open Gallery Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave. Viac...

          Potulky po nekonečnej krajine krásnej literatúry

  Zastúpenia EK v Maďarsku a na Slovensku spolu s Kanceláriami pre viacjazyčnosť Generálneho riaditeľstva EK pre preklad v Budapešti a Bratislave usporiadali 10. marca 2010 v Budapešti spoločné podujatie pre umeleckých prekladateľov a vydavateľov. Viac...

          Juvenes Translatores

  Víťazi sútaže mladých prekladateľov "Juvenes Translatores" sú známi. Alžbeta Kiššová z Piaristického gymnázia F.Hanáka (Prievidza) sa stala víťazkou zo Slovenska. Alžbeta prekladala z jazykovej kominácie angličtina/slovenčina. Viac...

          Slovanské jazyky v EÚ rozkvitajú

  Prekladatelia z inštitúcií EÚ a odborníci z Bulharska, Českej republiky, Poľska, Slovenska a Slovinska zintenzívnia spoluprácu zameranú na terminológiu, zrozumiteľné písanie a výskumné projekty v oblasti jazykov. Toto je hlavný záver konferencie „Vplyv Európskej integrácie na slovanské jazyky". Trendy v oblasti prekladu a viacjazyčnej komunikácie", ktorá sa konala 2. decembra 2009 v Bratislave. Viac...

  Prezentácie jednotlivých prednášajúcich z konferencie si môžete stiahnuť tu.

  Fotogaléria z konferencie

          Veľkosť jazykového priemyslu v Európskej únii

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje konferenciu venovanú výsledkom svojej najnovšej štúdie o veľkosti jazykového priemyslu v Európskej únii. Jednodňová konferencia sa uskutoční 27. novembra 2009 na pôde Európskej komisie v Bruseli. Viac...

          Žiaci – prekladatelia si po tretíkrát zmerajú svoje sily

  Až 3000 stredoškolákov z celej Európy si 24. novembra 2009 vyskúša svoje jazykové znalosti v treťom kole Juvenes Translatores. Do súťaže sa zapojí aj 14 škôl zo Slovenska. Viac...

         Program hosťujúcich prekladateľov (Visiting translator scheme)

  Generálne riaditeľstvo EK pre preklad každoročne uskutočňuje program hosťujúcich prekladateľov, v rámci ktorého môžu byť jeho zamestnanci, ktorí hovoria jedným z úradných jazykov EÚ, alebo sa ho učia, oficiálne vyslaní na univerzitu v krajine, kde sa týmto jazykom hovorí. Viac...

          Nová platforma občianskej spoločnosti podporuje viacjazyčnosť

  „Význam jazykov pri snahe o sociálnu súdržnosť a prekonávanie prekážok integrácie je neoceniteľný”, uviedol Komisár Európskej komisie Leonard Orban pri príležitosti ustanovujúceho zasadnutia novej platformy občianskej spoločnosti na podporu viacjazyčnosti. Viac...

          Európsky deň jazykov 2009 - Oslavy na Slovensku

  Európska komisia si už tradične 26. septembra pripomína Európsky deň jazykov. Komisia už od začiatku týždňa organizuje vo všetkých členských krajinách celý rad pútavých aktivít. Cieľom osláv je zvyšovať povedomie verejnosti o význame celoživotného jazykového vzdelávania, ako aj o viacjazyčnosti a multikultúrnosti v Európe. Ako dopadli oslavy Európskeho dňa jazykov tento rok na Slovensku sa dozviete tu.

  Pozrite si príhovor Leonarda Orbana, komisára EK zodpovedného za viacjazyčnosť, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov - video.

          Juvenes Translatores 2009

  Po dvoch úspešných ročníkoch organizuje Európska komisia ďalšie kolo súťaže JUVENES TRANSLATORES - Mladý prekladateľ. Súťaž je určená pre 17-ročných študentov stredných škôl v celej Európskej únii, ktorých úlohou bude preložiť text z jedného ľubovoľne zvoleného jazyka z 23 úradných jazykov EÚ do ktoréhokoľvek ďalšieho úradného jazyka EÚ. Viac...

          Slávnostné odovzdávanie cien víťazom 15. ročníka súťaže English Essay Competition

  Tento rok mali študenti možnosť vyjadriť svoj názor na 3 témy. Viac...

          Konferencia o literárnom preklade a kultúre

  Prostredníctvom tejto konferencie, ktorá sa konala 20. apríla 2009 v Bruseli, chcela Európska komisia podnietiť diskusiu o úlohe literárneho prekladu v procese európskej integrácie a v medzikultúrnom dialógu. Na konferencii sa zúčastnili aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a komisár pre viacjazyčnosť Leonard Orban. Viac...

          Druhý diskusný stôl venovaný viacjazyčnosti

  V utorok 7. apríla sa v priestoroch Európskeho informačného centra uskutočnil druhý diskusný stôl venovaný viacjazyčnosti. Podujatie organizované dvakrát ročne je pôvodnou iniciatívou Kancelárie pre viacjazyčnosť Generálneho riaditeľstva EK pre preklad. Viac...

          Rezolúcia EP o viacjazyčnosti

  Európsky parlament prijal 24. marca 2009 rezolúciu s názvom Viacjazyčnosť - devíza pre Európu a spoločný záväzok, v ktorom nadväzuje na septembrové oznámenie Komisie. Viac...

          Odovzdávanie ocenení Juvenes Translatores

  Slávnostne odovzdávanie ocenení víťazom prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, ktoré sa uskutoční 4. apríla 2009, bude možné sledovať cez web-streaming. Viac...

          Školenie externých prekladateľov GR pre preklad

  19. a 20. marca 2009 sa v priestoroch Európskeho informačného centra uskutočnilo školenie externých prekladateľov GR pre preklad. Viac...

          Románske jazyky – preklad, viacjazyčnosť a európska integrácia

  Generálne riaditeľstvo pre EK preklad v spolupráci so zastúpením EK v Španielsku organizujú v dňoch 11. až 13. marca 2009 v Santiago de Compostela medzinárodnú konferenciu. Viac...

          Diskusný stôl "Jazyky a prosperita v regionálnom kontexte"

  Cieľom diskusie bolo priblížiť miestne formy vzájomne obohacujúceho spolupôsobenia viacjazyčnosti a podnikania. Viac...

          Juvenes Translatores  

  Víťazi druhého ročníka prekladateľskej súťaže EÚ Juvenes Translatores sú už známi! Viac...

          Konferencia vzťahy v dodávateľsko-odberateľskom reťazci v prekladateľskom odvetví

  20. januára 2009 sa v Nitre konala konferencia, kde odborníci diskutovali o aktuálnych témach spojených s prekladateľskou profesiou. Viac...

          Jazyky a konkurencieschopnosť

  V rámci série konferencií organizovaných Európskou komisiou počas parížskeho veľtrhu Expolangues, ktorý bol slávnostne otvorený 14. januára 2009, sa uskutočnil diskusný stôl venovaný významu jazykov pre podnikateľskú sféru. Na úvod diskusie vystúpil aj komisár EÚ Leonard Orban a predstavil politiku viacjazyčnej a prosperujúcej Európy. Viac...

          Ocenenie "Európsky učiteľ jazykov roka"

  Na národnej konferencii o interkultúrnom dialógu ocenili európskych učiteľov jazykov roka. Viac...

          Druhá skúška zručností mladých prekladateľov

  Súťaž Juvenes Translatores je nielen príležitosťou pre mladých ľudí, aby si vyskúšali svoje prekladateľské zručnosti. Viac...

         Žiaci v EÚ sa učia cudzie jazyky v skoršom veku

   EK predstavila novú štúdiu siete Eurydice, ktorá sa týka výučby jazykov na európskych školách. Viac...

          Europeana - digitálna knižnica Európy

  Pramene dejín, kultúry a umenia EÚ sú konečne na internete. Viac...

          3. konferencia Slovenskej terminologickej siete

  17. októbra 2008 sa v Luxemburgu konala 3. konferencia Slovenskej terminologickej siete (STS). Viac …

          Diskusný stôl na tému viacjazyčnosť

  3. októbra 2008 sa v Bratislave uskutočnil úvodný "diskusný stôl" na tému viacjazyčnosť. Viac... 

   

   

  Poznačte si do diára:
  Jazyková kaviareň pdf - 1023 KB [1023 KB] (Laurinská 13, Bratislava; každá prvá streda v mesiaci, 17h30)

  
      
     pdf - 1023 KB [1023 KB]

  Jazykoví nadšenci si môžu poklebetiť v príjemnom prostredí kaviarne Café Studio na Laurinskej ulici 13 v centre Bratislavy pri anglickom, nemeckom, talianskom, francúzskom, španielskom, bulharskom alebo ruskom stole. Viac informácií sa dozviete tu pdf - 1023 KB [1023 KB] .

  Posledná aktualizácia: 09/10/2014  |Na začiatok