Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Druhý diskusný stôl venovaný viacjazyčnosti
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

V utorok 7. apríla 2009 sa v priestoroch Európskeho informačného centra uskutočnil druhý diskusný stôl venovaný viacjazyčnosti. Podujatie organizované dvakrát ročne je pôvodnou iniciatívou Kancelárie pre viacjazyčnosť Generálneho riaditeľstva EK pre preklad.

  Diskusný stôl, ktorý mal tentoraz formu pracovných raňajok, slúži na vzájomnú výmenu informácií a nadväzovanie spolupráce. Účastníkmi stretnutia boli hostia z akademickej, prekladateľskej a kultúrnej obce a predstavitelia štátnej správy - pedagógovia zo slovenských univerzít, zástupcovia prekladateľských asociácií a združení, odborní pracovníci z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra a Štátneho pedagogického ústavu a predstavitelia Rady Európy a Zastúpenia Európskej komisie v SR.

  Prítomní hostia neformálnym spôsobom predstavili svoje projekty a návrhy na spoločné iniciatívy a partnerstvá. Subjekty, ktoré sa na tomto fóre doteraz nepredstavili, mali možnosť predstaviť svoju oblasť pôsobnosti a prezentovať propagačné materiály na osobitnom displeji venovanom viacjazyčnosti v priestoroch Európskeho informačného centra.

  Kancelária pre viacjazyčnosť oboznámila prítomných so svojou doterajšou činnosťou, ako aj plánmi na rok 2009.

  Fotografie z diskusie:

   

   

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok