Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európsky deň jazykov v Poprade
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Aj v tomto roku si popradské európske informačné centrum Europe Direct pripomenulo Európsky deň jazykov.

  Európsky deň jazykov v Poprade

  Europe Direct (ED) Poprad tentokrát oslavoval Deň jazykov 27. septembra spolu so žiakmi Spojenej školy na ulici Letná v Poprade, ktorá sa zameriava aj na rozšírené vyučovanie jazykov.

  V rámci hodín anglického jazyka sa žiaci prostredníctvom krátkej prezentácie oboznámili s jazykovou rôznorodosťou Európskej únie a vďaka zaujímavým publikáciám mali možnosť vyskúšať si krátke dialógy v rôznych jazykoch. Ing. Monika Litavcová, informačná manažérka centra ED, v spolupráci s Kanceláriou pre viacjazyčnosť pri Zastúpení EK v SR v Bratislave pripravili pre žiakov jazykovú „scrabble doplňovačku“ s mottom „Jazyky spájajú“, ako aj krížovku s európskou tematikou. Piataci sa pokúsili doplniť názvy 23 úradných jazykov Európskej únie do doplňovačky. Táto úloha deti potrápila aj pobavila, keďže názvy jazykov boli v origináli a objavila sa aj pre nich neznáma azbuka. Siedmaci lúštili krížovku „Európsky informačný deň“, v ktorej sa okrem slovenčiny, angličtiny či nemčiny objavili aj heslá v dánčine či litovčine. Pomôckou im bola publikácia „S jazykmi dokážeš viac“. Vďaka aktívnej podpore pani učiteliek a ich spolupráci s Europe Direct Poprad si tak žiaci obohatili svoju slovnú zásobu a zažili zaujímavé hodiny angličtiny.

  (text © Europe Direct Poprad)

   

  Posledná aktualizácia: 09/10/2014  |Na začiatok