Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európsky deň jazykov 2010 v Bratislave
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európsky deň jazykov sa po prvý raz oslavoval 26. septembra 2001, teda v roku, ktorý Rada Európy vyhlásila za Európsky rok jazykov. Odvtedy je aj tento deň príležitosťou, aby si tisíce ľudí v Európe pripomenuli, čím sú pre nás jazyky a jazyková rozmanitosť. Nie inak tomu bolo aj tento rok.

    Európsky deň jazykov 2010 v Bratislave

    Už po druhý raz Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad, ktorá pôsobí na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, podieľala na príprave už tradičného podujatia s názvom Ulička jazykov. Popri stánkoch viacerých zahraničných kultúrnych inštitútov pôsobiacich u nás a Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave sa početní návštevníci pristavovali aj v našom stánku. Mohli sa tu okrem iného dozvedieť viac o tom, čo je viacjazyčnosť, čo všetko sa v inštitúciách EÚ prekladá, a prečo je tomu tak, aký charakter má práca prekladateľa v inštitúciách EÚ... A to v príjemnej nálade spestrenej viacerými hrami a súťažami s témou jazykov.

    Málokto pochybuje o starej múdrosti „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. Veď znalosť jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. Často nás odrádza nedostatok času či nepríjemná spomienka na časy, keď sme sami sedeli v školských laviciach a do učenia sa nám veľmi nechcelo... A možno aj návšteva Uličky jazykov bola príležitosťou k tomu, aby sme sa presvedčili o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou, alebo si len dodali trochu chuti či inšpirácie.

    Informačný stánok Kancelárie pre viacjazyčnosť Generálneho riaditeľstva pre preklad a Zastúpenia Európskej komisie v SR

    Posledná aktualizácia: 09/10/2014  |Na začiatok