Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Technológie menia tvár zdravotníctva
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Informačné a komunikačné technológie šetria finančné zdroje a umožňujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúknuť pacientom lepšie a efektívnejšie služby.

  Internetovy kabel

  Starnúca populácia, rozpočtové škrty, rastúce náklady a nedostatok zamestnancov patria medzi hlavné výzvy, ktorým čelia systémy zdravotníctva v členských štátoch.

  Podľa Komisie by k ich riešeniu mohli prispieť investície do informačných a komunikačných technológií (IKT).

  Lekári, sestry a nemocnice využívajúce moderné technológie (internet, zabezpečené dátové siete, bezdrôtové zariadenia a online informačné služby) dokážu často pacientom ponúknuť kvalitnejšie, efektívnejšie a lacnejšie služby.

  Veľké výhody

  Niektoré z najúspešnejších príkladov využitia IKT v zdravotníctve sú v rámci európskeho týždňa elektronického zdravotníctva prezentované v Budapešti.

  Napríklad dánska sieť údajov umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu medzi pacientmi, lekármi a sociálnymi pracovníkmi. Zefektívnením a zjednodušením služieb sa už celkovo ušetrilo 1,4 miliardy EUR.

  V Spojenom kráľovstve prispelo vytvorenie online služby a telefonickej linky pomoci k poklesu zbytočných návštev u lekára o 2,4 milióna. Počet výjazdov sanitiek a návštev pohotovosti sa znížil o 1,2 milióna.

  V talianskom Lombardsku prinieslo zavedenie telekardiológie (umožňuje kardiológom vyhodnotiť lekársky stav pacienta na diaľku) 36-percentný pokles opätovnej hospitalizácie a 12-percentný pokles ambulantných pacientov.

  Služby pacientom

  Moderné informačné a komunikačné technológie umožňujú lekárom rýchlejší prístup k lekárskym záznamom alebo výsledkom testov a priamu komunikáciu s lekárnikom.

  Zo štúdie financovanej EÚ a realizovanej v Holandsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku vyplýva, že zavedenie domácich telemonitorovacích zariadení by mohlo zvýšiť šance pacientov na prežitie o 15 % a znížiť počet dní strávených v nemocnici o 26 %.

  Digitálna agenda

  Komisia v súčasnosti plánuje cielené opatrenia zamerané na podporu zavedenia informačných a telekomunikačných zdravotníckych technológií v celej EÚ. Podoba týchto opatrení jej aj predmetom verejnej konzultácie, ktorá prebieha do 25. mája.

  Zozbierané názory sa zúročia pri formulácii návrhov na obdobie 2012 - 2020, ktoré chce Komisia predložiť ešte tento rok. Podpora informačných technológií v zdravotníctve je aj súčasťou dvoch hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 (Digitálna agenda pre Európu a Inovácie v Únii).

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 17/05/2011  |Na začiatok