Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Súťaž Ako varí Európa
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Nie nadarmo sa hovorí, že Európa je kolískou gurmánov. Francúzi, Taliani či Španieli patria medzi najlepších kuchárov, ale aj naše halušky, české vepřo-knedlo-zelo či nemecké klobásky majú niečo do seba!

  Súťaž Ako varí Európa

  Leto je ideálne na potulky európskymi krajinami a skúšanie nových delikates. Preto sa nezabudni počas dovolenky odfotiť to najchutnejšie európske jedlo a fotografiu nám pošli na sutaz@europa.sk. Navyše, poslať nám môžeš toľko fotografií, koľko uznáš za vhodné.

  Najkrajšie fotky uverejníme na našom Facebooku a autorom troch najkrajších fotiek pošleme knihu Ako varí Európa, ktorá je plná tých najlepších európskych receptov. Tešíme sa na Tvoje fotografie!

  Súťaž trvá od 15. júla do 31. augusta 2014. Výhercovia budú uverejnení na stránke www.europa.sk, na našom Facebooku www.facebook.com/zekvsr a budú kontaktovaní aj e-mailom/správou.

  Podmienky súťaže

  - Súťaž organizuje Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike (ďalej ZEKvSR - usporiadateľ).
  - Súťaž bude prebiehať online od piatka 15. júla 2014 do nedele 31. augusta 2014 do polnoci. Na konci súťaže bude vyhlásených celkovo 3 víťazov.
  - Každý víťaz dostane rovnakú cenu, ktorú tvorí kniha Ako varí Európa distribuovaná ZEKvSR
  - Cena sa v žiadnom prípade nesmie preplatiť ani vymeniť za peniaze či iné výrobky alebo služby bez ohľadu na ich hodnotu. Víťazov kontaktujeme e-mailom.
  - Súťaže sa môže zúčastniť každý občan z 28 členských štátov Európskej únie. Účasť je osobná a individuálna. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka alebo účasť v súťaži, ak sa zistí, že jeho účasť je organizovaná centrálne s cieľom umelo zvýšiť šancu na výhru členov klubu  alebo združenia.
  - Duplicitná registrácia z rôznych e-mailových adries a využitie e-mailových
  schránok „záchytného“ typu (e-mailových schránok, ktoré zachytávajú správy odoslané na adresy, ktoré neexistujú) alebo použitie dočasných e-mailových adries účastníka automaticky diskvalifikuje. Príspevok účastníka do súťaže automaticky ruší aj akýkoľvek iný spôsob falšovania alebo podvodného konania.
  - V prípade akéhokoľvek podvodného konania alebo porušenia týchto zmluvných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo zrušiť nárok na cenu, a teda odobrať účastníkovi všetky práva požadovať od usporiadateľa náhradu škody.
  - Ak účastník nedodrží uvedené pravidlá, bude zo súťaže vylúčený bez predchádzajúceho upozornenia.
  - ZEKvSR si vyhradzuje právo zmluvné podmienky kedykoľvek upraviť. Táto zmena nebude predmetom sporu a ZEKvSR si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov, ktorí sa dopustia podvodného konania, manipulácie s výsledkami alebo nespĺňajú všeobecné zmluvné podmienky súťaže.
  - Vzhľadom na účasť prostredníctvom internetu sa predpokladá, že účastník pozná vlastnosti a obmedzenia internetu a súhlasí s nimi. Ide najmä o záležitosti týkajúce sa nedostatku ochrany osobných údajov, ktoré by mohli byť pirátsky získané, alebo rizík spojených s nákazou vírusmi, ktoré môžu kolovať na internete, záležitosti týkajúce sa technického výkonu, doby odozvy konzultácie a rizík spočívajúcich v preberaní alebo nahrávaní materiálov na internete.
  - Účastník nie je v žiadnom prípade oprávnený požadovať náhradu škody za akékoľvek zlyhanie uvedených sietí alebo počítačových systémov, ktoré by účastníkovi umožnilo spochybňovať výsledky alebo závery z tejto súťaže.
  - Usporiadateľ si vyhradzuje právo v každom prípade zmeniť všetky ohlásené dátumy alebo časy, a to s okamžitou účinnosťou pri zverejnení tejto informácie online na webovej lokalite https://www.facebook.com/zekvsr alebo na www.europa.sk . Prípadné zmeny, ktoré môžu byť zverejnené v priebehu tejto súťaže, sa budú považovať za prílohy k týmto podmienkam.
  - Iba usporiadateľ môže posúdiť, či naozaj došlo k porušeniu uvedených pravidiel.
  - ZEKvSR zhromažďuje len tie osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie určitého presne stanoveného cieľa prostredníctvom pracovníka zodpovedného za spracovanie každej konkrétnej
  služby online. Informácie sa opätovne nepoužijú na účely, ktoré nesúvisia s daným cieľom.
  - Účasť v súťaži predpokladá bezpodmienečný súhlas účastníka so zmluvnými podmienkami.
  -Účastníci, ktorí porušia tieto podmienky, budú s okamžitou platnosťou vylúčení zo súťaže, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez možnosti odvolať sa. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s tým, že jeho fotografia pri preberaní ceny bude umiestnená na lokalite www.europa.sk a sociálnych sieťach ZEKvSR na Slovensku a že bude prípadne zaradený do mailing listu pravidelného mesačného newslettera ZEKvSR.

  Posledná aktualizácia: 21/07/2014  |Na začiatok