Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Supertrieda 2013
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Do 31. januára 2013 sa môžete prihlásiť do výnimočného školského projektu Supertrieda. Témy aktuálneho ročníka sú pre základné školy téma “Moje mesto, moja obec”, pre stredné školy “Ja, Európan”.

  otvorenie nového ročníka projektu Supertrieda v Dome Európskej únie

  Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať. Projekt Supertrieda v súlade s myšlienkou UNICEF “všetky deti sú naše” podporuje všetky deti bez rozdielu a dokazuje, že každé dieťa má tvorivý potenciál a má právo to dokázať, právo prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti  a zážitky. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

  Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom diele - vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú,  maľujú kulisy, šijú kostýmy, filmujú. Výsledkom je hudobno-scénické predstavenie a videoklip. Stredoškoláci sa prezentujú autorským umeleckým dielom spájajúcim najmenej dva druhy umenia (hudobné, dramatické, filmové, literárne, výtvarné) s možnosťou využitia multimédií alebo videoklipom na spoločenské témy .

  Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek pri príležitosti otvorenia nového ročníka projektu Supertrieda 2013 povedal: "Naše Zastúpenie Európskej komisie v SR s radosťou opäť podporuje Supertriedu.Spájame túto aktivitu aj s témou Európskeho roka.  Minulý rok bol Európsky rok venovaný aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami. Súťažiaci tému vynikajúco spracovali a víťazné predstavenia boli naozaj skvelým príkladom tímovej práce a kreativity. Tento rok budú súťažiaci predstavovať svoje domovy, témou je Moje mesto/Moja obec. Stredoškoláci budú pracovať s témou Ja, Európan. Oba tituly sa hodia aj do kontextu tohtoročného Európskeho roka – rok 2013 je venovaný občianstvu. Supertrieda je skvelou príležitosťou ako aj túto tému priblížiť tým najmladším."

  Vyvrcholením projektu Supertrieda, sú súťažné celodenné festivaly – v Nitre, Košiciach, Prešove, Bratislave, Martine na konci školského roka. Celoštátne finále spojené so slávnostným galavečerom víťazov a hostí Supertriedy sa tento rok uskutoční 6. júna v Košiciach ako súčasť projektu  Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry. 

  Partnermi projektu Supertrieda sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenský výbor UNICEF, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do projektu Supertrieda, ktorý je oficiálnou a doporučenou súčasťou vyučovania umeleckých predmetov a výchov na základných a stredných školách na Slovensku, sa môžete prihlásiť do 31. januára 2013.

  Viac informácií o projekte Supertrieda nájdete na www.supertrieda.sk

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 15/01/2013  |Na začiatok