Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európa 2020
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Správa OECD potvrdzuje správnosť cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

  študenti v prednáškovej sále © EÚ

  Správa OECD "Súhrnné informácie o vzdelávaní" pokrýva 35 krajín vrátane 21 členských štátov EÚ a zameriava sa na výdavky na vzdelávanie, na spôsob fungovania vzdelávacích systémov a na dosiahnuté výsledky.

  "Správa dosvedčuje správnosť vlastnej analýzy Komisie a smerovania politiky, ktoré vytyčuje stratégia Európa 2020", uvádza komisárka EÚ pre vzdelávanie Androulla Vassiliouová a dodáva: "Potvrdzuje hodnotu - povedala by som nevyhnutnosť - investícii do vzdelávania, najmä počas hospodárskeho útlmu. Mladých ľudí s nižšou úrovňou vzdelania kríza zasiahla najviac. Miera nezamestnanosti osôb s neukončeným stredoškolským vzdelaním vzrástla v členských štátoch EÚ za obdobie rokov 2008 a 2009 skoro o 5 percentuálnych bodov."

  Cieľom stratégie Európa 2020 je dosiahnuť podiel 40 % mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním. V súčasnosti je tento pomer v kategórií osôb vo veku od 25 do 34 rokov na úrovni 34 %. Najvyšší je v Írsku - 45 %.

  Závery správy potvrdzujú tento názor - podľa zistení sa pracovníkov s nižším vzdelaním dotkla celosvetová finančná kríza najviac. V porovnaní s rovesníkmi s ukončeným univerzitným vzdelaním boli mladí s neukončeným stredoškolským vzdelaním oveľa viac náchylní k strate zamestnania.

  Vďaka nárastu záujmu o vysokoškolské vzdelanie sa verejné zdroje investované do vzdelávania vrátia v podobe dodatočných daňových príjmov. Vysokoškolský diplom prináša aj vyššie príjmy v súkromnej sfére. Občania EÚ môžu vďaka univerzitnému vzdelaniu zarobiť počas pracovnej kariéry omnoho viac.

  Čoraz viac ľudí dokončuje vyšší stupeň vzdelávania a všetky sledované krajiny investujú do svojich vzdelávacích systémov významný objem zdrojov. Po celom svete je teraz vzdelávanie na prvej priečke politických a osobných priorít.

  Komisia začne 15. septembra 2010 program Mládež v pohybe, ktorý má ambíciu zlepšiť vyhliadky mladých ľudí pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im odbornú prípravu zodpovedajúcu ich potrebám. Ide o jednu z nosných iniciatív plánu EÚ pre rast a zamestnanosť Európa 2020.

  Viac sa o politike EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dozviete tu.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 31/10/2010  |Na začiatok