Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Španielske predsedníctvo
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Španielsko sa počas svojho predsedníctva EÚ sústredí na hospodárske oživenie, globálne postavenie EÚ a občianske práva, no bude mu dominovať Lisabonská zmluva a jej uplatnenie v praxi.

  logo španielskeho predsedníctva

  Španielsko, ktoré prevzalo rotujúce predsedníctvo 1. januára 2010, vyhlásilo, že zavedenie Lisabonskej zmluvy do praxe považuje za svoju najdôležitejšiu prioritu.

  Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti v decembri 2009 a obsahuje zmeny, ktoré EÚ prinášajú efektívnejšie rozhodovanie a lepšie postavenie v zahraničnej politike. Lisabonská zmluva pozmeňuje aj samotný systém šesťmesačného rotujúceho predsedníctva s cieľom zaistiť úzku spoluprácu predsedníckej krajiny s dvoma novovzniknutými funkciami – predsedom Európskej rady a vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Španielsko je prvou krajinou, ktorá Únii predsedá podľa Lisabonskej zmluvy, a má preto jedinečnú príležitosť ukázať, ako môže nový systém fungovať.

  Ako predsednícka krajina sa bude počas nasledujúceho polroka snažiť o posilnenie úlohy EÚ na svetovej scéne, pričom bude úzko spolupracovať s novým predsedom Európskej rady Hermanom van Rompuyom , ktorého funkciu mnohí porovnávajú s postavením prezidenta.

  Madrid sa bude podieľať aj na vytvorení úradu vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci Catherine Ashtonovej , často označovanej ako ministerka zahraničných vecí EÚ, a diplomatického zboru (tzv. služby pre vonkajšiu činnosť), ktorý bude viesť.

  V zmluve sa ustanovuje, že predsednícka krajina musí úzko spolupracovať s ďalšími dvoma nasledujúcimi predsedníckymi krajinami. V prípade Španielska sú týmito štátmi Belgicko a Maďarsko. Konkrétnym výstupom takéhoto predsedníckeho tria je spoločný 18-mesačný program.

  Je len prirodzené, že pri 9,3-percentnej miere nezamestnanosti v EÚ (v Španielsku 19,3 %) sa Madrid musí sústrediť aj na hospodárske oživenie. Jeho prioritami bude nová európska stratégia rastu a zamestnanosti a zlepšenie dohľadu nad medzinárodným finančným systémom. Osobitná pozornosť bude venovaná rovnakému postaveniu mužov a žien.

  Podpora demokratickej Únie uzatvára hlavné priority Španielska. Podľa Lisabonskej zmluvy sa občania z rôznych štátov EÚ môžu vďaka európskej iniciatíve občanov obrátiť s petíciou priamo na Komisiu, ktorá je hlavným iniciátorom právnych predpisov EÚ.

  Španielsko by rado dosiahlo pokrok aj v otázkach bezpečnosti dodávok energie, zmeny klímy a prisťahovalectva.

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva v SR pripravilo tlačovú konferenciu pri príležitosti predstavenia programu trio predsedníctva Rady Európskej únie, ktorá sa uskutočnila 7. januára 2010.

  Na tlačovej konferencii predniesli príhovory:

  • J.E. José Ángel López Jorrin, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v SR
  • J.E. Alain Cools, veľvyslanec Belgického kráľovstva v SR
  • J.E. Antal Heizer, veľvyslanec Maďarskej republiky v SR
  • Andrea Elscheková – Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

  Tlačovú správu Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva v SR pri príležitosti otvorenia Španielskeho predsedníctva nájdete tu pdf - 107 KB [107 KB] .

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok