Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Nezamestnanosť v EÚ je stále vysoká
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Po piatich rokoch hospodárskej krízy je EÚ opäť v recesii, keď je približne 26 miliónov ľudí bez práce. Príjmy domácností sa znižujú a takmer každá štvrtá osoba je chudobnejšia alebo jej hrozí, že sa ocitne v chudobe.

  Nezamestnanosť v EÚ je stále vysoká

  Podľa správy Európskej komisie Zamestnanosť a sociálny vývoj v Európe 2012kríza zasiahla výrazne najmä krajiny južnej a východnej Európy.

  Správa ukazuje, ktoré opatrenia v prospech najviac postihnutých krízou (mladí ľudia, nezamestnané ženy a osamelých matiek) fungujú. Členské štáty EÚ môžu tieto informácie využiť na to, aby prispôsobili svoje politiky a našli spoločné riešenia.

  Čo robí EÚ?

  Pracovníci majú lepšiu šancu nájsť si zamestnanie v krajinách EÚ, ktoré uskutočnili podstatné reformy svojich pracovných trhov a systémov sociálneho zabezpečenia.

  Komisia vo svojich návrhoch zamestnanosti z apríla 2012 a odporúčaniach pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa hospodárskej politiky a rozpočtu na roky 2012 – 2013 vyzvala všetky členské štáty, aby uskutočnili podobné reformy.

  Návrhy zahŕňajú efektívnejšie investície do vzdelávania a odbornej prípravy a podporu pri vytváraní kvalifikovaných pracovných miest v rastových odvetviach, akými sú ekologické hospodárstvo, informačné a komunikačné technológie a zdravotná starostlivosť.

  Zo správy tiež vyplýva, že väčšina vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia už nemá rezervy a vlády majú problémy s riešením narastajúceho počtu chudobných ľudí.

  Komisia plánuje v priebehu tohto roka pomáhať každej krajine EÚ poskytovaním usmernení o uplatňovaní udržateľných a účinných opatrení sociálnej podpory.

  Rozdielnosť ekonomík eurozóny

  Správa potvrdzuje obrovský rozdiel v miere nezamestnanosti medzi severom a juhom eurozóny – 7,5 % na konci roka 2011.

  Tento rozdiel by mohol sťažiť hospodársku koordináciu eurozóny. Komisia vyzýva krajiny eurozóny na lepšiu koordináciu politík v oblasti daní a zamestnanosti. Vo svojom pláne hlbšej hospodárskej a menovej únie uvádza kroky na dosiahnutie týchto cieľov vrátane spoločného rozpočtu na dočasnú pomoc krajinám v núdzi.

  Väčšie úsilie je potrebné aj na ukončenie dlhovej krízy eurozóny a zvýšenie investícií do tvorby pracovných miest, zvyšovania kvalifikácií a sociálneho začlenenia.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 17/01/2013  |Na začiatok