Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


SEPA sa stáva realitou
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Od 1. februára 2014 budú na Slovensku domáce úhrady a inkasá nahradené SEPA (Single Euro Payments Area) platbami. SEPA tak vytvorí spoločný priestor 32 európskych krajín, v ktorých  budú môcť spotrebitelia a podniky zasielať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako domáce platby.

  záber z tlačovej konferencii o SEPA

  Jednotná oblasť platieb v eurách prinesie používateľom množstvo výhod. "Nové pravidlá vytvoria predpoklady pre integrovaný európskych trh bankových prevodov a inkasných platieb bez toho, aby sa rozlišovalo, či ide o vnútroštátne alebo cezhraničné transakcie," povedal vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

  Všetky SEPA platby budeme môcť vykonávať z jedného účtu do celej oblasti SEPA rovnako jednoducho ako domáce platby. „Používateľom platobných služieb tak bude stačiť jeden bankový účet, jedna platobná karta, jedna úhrada a jedno inkaso, povedal výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Ladislav Unčovský. „Rýchlejšie zúčtovanie, zjednodušené spracovanie a zníženie nákladov a rizík manipulácie s hotovosťou prispejú k zníženiu nákladov a uľahčia prístup podnikov na nové trhy, umožní organizáciám a firmám znížiť počet bankových účtov a zjednodušiť tak riadenie likvidity“ povedal Ladislav Unčovský z SBA.

   „Predpokladáme, že SEPA prispeje k tomu, že klienti bánk budú častejšie využívať bezhotovostné platobné nástroje,“ povedal Peter Holička z Národnej banky Slovenska. Garantovaná lehota pripísania SEPA platby na účet príjemcu je najneskôr nasledujúci pracovný deň po zaslaní platby.

  Európska komisia očakáva, že zavedenie jednotného štandardu v rámci celej EÚ zníži náklady cezhraničných transakcií a zjednoduší platobný styk," uzavrel Andrej Králik.

  • Zoznam krajín participujúcich na projekte SEPA:

  17 krajín eurozóny:Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

  Ostatných 10 členských krajín EÚ:Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko a Veľká Británia.

  5 krajín mimo EÚ:Island, Lichtenštajnsko, Monako, Nórsko a Švajčiarsko.

  Zavedenie SEPA platobných nástrojov v Slovenskej republike sa riadi Implementačným plánom pre zavedenie SEPA v Slovenskej republike, ktorého aktuálna štvrtá verzia bola schválená Výborom pre SEPA dňa 23. novembra 2012. Výbor pre SEPA je najvyšším riadiacim orgánom projektu SEPA v SR a spája predstaviteľov verejného a bankového sektora, podnikateľskej sféry a spotrebiteľov. Cieľom implementačného plánu je stanoviť jednotlivé kroky prechodu na SEPA platobné nástroje, vrátane určenia časového harmonogramu a úloh, ktorých splnenie podmieňuje úspešnú implementáciu SEPA v SR.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 11/02/2013  |Na začiatok