Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Rýchlejšia reakcia EÚ na domáce aj zahraničné katastrofy
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Počet závažných katastrof na celom svete stúpa. Je preto najvyšší čas premeniť dobré úmysly na rýchle a efektívne opatrenia, ktoré pomôžu zachrániť životy a urýchliť proces obnovy.

  Rýchlejšia reakcia EÚ na domáce aj zahraničné katastrofy

  Nedávne katastrofy sú dôkazom toho, že súčasný systém núdzovej reakcie EÚ funguje spoľahlivo. Stále však existuje priestor na jeho zlepšenie. Komisia z tohto dôvodu vypracovala novú stratégiu, ktorá by mala napraviť existujúce nedostatky a čo najlepšie využiť dostupné zdroje Únie

  Zmeny klímy, populačný rast a zvýšená priemyselná činnosť viedli k celému radu katastrof, ktorých počet za uplynulých 20 rokov neustále stúpal. Podľa odhadov ide o nemenný trend.

  V čase núdze sa krajiny môžu obrátiť na monitorovacie a informačné centrum (MIC) Európskej únie, ktoré funguje ako komunikačný a koordinačný uzol. Hlavnou úlohou centra je zabezpečiť potreby postihnutých krajín z dostupných materiálnych a ľudských zdrojov.

  Reakcia EÚ na katastrofy sa však doteraz zakladala na ponukách jednotlivých členských štátov EÚ. Cieľom novej stratégie je zabezpečiť pohotovostné núdzové tímy a vybavenie (ako napr. poľné nemocnice a lietadlá na hasenie lesných požiarov), ktoré budú okamžite schopné reagovať na vzniknutú situáciu. Osoby v tiesni, ktorých krajinu alebo región postihla katastrofa, by tak nemuseli dlho čakať na pomoc.

  V stratégii sa navrhuje koordinácia európskych a medzinárodných zdrojov v oblasti civilnej ochrany. Európske stredisko reakcie na núdzové situácie bude úzko spolupracovať s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami (OSN, Červený Kríž).

  Podľa prieskumu Eurobarometer si 80 % obyvateľov Únie myslí, že EÚ by mala poskytnúť pomocnú ruku v prípade katastrofy. Jedným z cieľov stratégie je preto zvýšiť povedomie širokej verejnosti o činnosti EÚ v núdzových situáciách - prírodných aj spôsobených človekom - doma i v zahraničí.

  Tohto roku krajiny spojili svoje sily, aby poskytli zdravotnícku pomoc a príbytky pre obete povodní v Pakistane. V júli požiadalo Portugalsko o vybavenie na hasenie lesných požiarov. Len pred pár týždňami vycestovala skupina odborníkov do Maďarska, aby pomohla pri hodnotení znečistenia pôdy a vôd toxickým kalom a navrhla riešenia na ich vyčistenie.

   

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 31/10/2010  |Na začiatok