Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

EÚ spúšťa kampaň proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov.

  Vladimír Špidla, komisár EÚ, počas tlačovej konferencie

  V celom hospodárstve EÚ zarábajú ženy v priemere o 17,4 % menej ako muži. Základom kampane, ktorá je iniciovaná pri príležitosti 8. marca – Medzinárodného dňa žien, je jednoduchá koncepcia založená na "rovnakej mzde za prácu rovnakej hodnoty" v snahe upozorniť na rozdiely v odmeňovaní, príčiny a možnosti ich odstránenia.

  "Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov majú rôzne príčiny, ktoré je potrebné riešiť rôznymi spôsobmi. Ich odstránenie si vyžaduje kroky na všetkých úrovniach a odhodlanie zo strany všetkých zúčastnených, od zamestnávateľov cez odbory, vnútroštátne orgány až po bežného občana. Našou kampaňou upozorňujeme ľudí na to, prečo ženy v Európe zarábajú stále oveľa menej ako muži a na to, čo v tejto veci môžeme urobiť," uviedol komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla. "V súčasnej hospodárskej klíme je rovnosť medzi ženami a mužmi dôležitejšia viac ako kedykoľvek predtým. Iba spoločným využitím potenciálu individuálneho nadania každého z nás dokážeme čeliť kríze," dodal.

  Rovnaká mzda za rovnakú prácu je jedným zo základných princípov Európskej únie. Zakotvená v Rímskej zmluve z roku 1957, bola už v roku 1975 predmetom smernice, ktorá zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, pokiaľ ide o všetky aspekty mzdy vyplácanej mužom a ženám za rovnakú prácu prípadne za prácu rovnakej hodnoty. Následkom toho sa vďaka účinnosti európskych a vnútroštátnych právnych predpisov znížil počet "elementárnych a jasných" prípadov priamej diskriminácie, keď muži a ženy s rovnakými skúsenosťami a schopnosťami dostávali za rovnaký pracovný výkon pri tej istej práci rozdielnu mzdu.

  Výročná správa o rovnosti žien a mužov za rok 2009, ktorú Komisia predstavila 3. marca 2009, potvrdila, že aj napriek istému pokroku v otázke rodovej rovnosti existujú v niektorých oblastiach aj naďalej značné rozdiely. Preto je cieľom kampane výraznejšie upozorniť na tieto rozdiely v odmeňovaní a na možnosti ich odstránenia. V snahe osloviť obyvateľov, zamestnávateľov a pracovníkov sa budú v rámci kampane propagovať osvedčené postupy odstraňovania rozdielov v odmeňovaní z celej Európy.

  Ku tejto problematike i k situácií na Slovensku sa vyjadrila aj Andrea Elscheková - Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR: "Na základe výročnej správy o rovnosti žien a mužov za rok 2009 je medzi platmi mužov a žien na Slovensku priepastný, až takmer 24 percentný rozdiel. Je to tretí najhorší výsledok v Európskej únií. Väčšie rozdiely vykazujú len Rakúsko a Estónsko. Pozitívne je, že tieto rozdiely sa na Slovensku znižujú, keďže od roku 2002 došlo k poklesu o 4 percentuálne body. Stále však existuje výrazný priestor na odstránenie pretrvávajúcej diskriminácie. Verím, že kampaň Európskej komisie pomôže naštartovať potrebné zmeny."

  Webovú stránku kampane "Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi" nájdete tu.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok