Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Bezpečnejšie chemikálie pre Európu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Výrobcovia či dovozcovia najpoužívanejších chemikálií ako sú kyseliny, rozpúšťadlá či iné chemické látky sa budú musieť pripraviť na registráciu látok v súlade s legislatívou REACH.

  Bezpečnejšie chemikálie pre Európu

  Od 1. júna vstúpi do platnosti nový právny predpis EÚ o chemikáliách REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií).

  Európska komisia vyzýva výrobcovia a dovozcov, aby sa oboznámili s legislatívou REACH. Ak chcú podniky v rámci EÚ vo svojej činnosti pokračovať, nesmú ignorovať záväzky, ktoré z tohto právneho predpisu vyplývajú.

  REACH vo veľkej miere prispeje k informovanosti o chemikáliách a pomôže tak zvýšiť bezpečnosť pri ich spracovaní.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok