Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


EÚ si berie na mušku nebezpečné chemické látky
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Nariadenie REACH o registrácii, hodnotení a povoľovaní chemických látok, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júna, umožní posilniť ochranu zdravia a životného prostredia. Cieľom REACH je čo najrýchlejšie a najpresnejšie zistiť vlastnosti chemických látok.

  Reach - Chemické látky (by phooky)

  Toto nariadenie, ktoré bude prísne najmä v oblasti toxických produktov, umožní európskemu chemickému priemyslu zaviesť množstvo látok, ktoré budú pre zdravie a životné prostredie menej škodlivé, vďaka čomu získa priemysel náskok v oblasti technológií a inovácií.

  Podniky, ktoré vyrábajú alebo dovážajú viac než tonu určitej chemickej látky ročne, ju budú musieť zaregistrovať v oficiálnej databáze, ktorú spravuje nová Európska agentúra pre chemické látky. Táto agentúra poskytuje príslušným podnikom všetky potrebné informácie, ako aj celú sériu softvérových nástrojov, aby im uľahčila prechod k postupom stanovených novým nariadením.

  Nariadenie REACH vyvolalo intenzívnu diskusiu, do ktorej sa v priebehu jeho schvaľovania poslancami a ministrami krajín EÚ aktívne zapojila občianska spoločnosť. Rozsiahle zmeny, ktoré nariadenie prináša, názorovo rozdelili priemysel a ekológov. Zástupcovia priemyslu sa obávajú zložitosti a nákladnosti nového systému, ekológovia naopak požadujú, čo najväčší pokrok na ceste k ekologickej chémii tzv. „zelenej chémii,“ rovnako ako väčšie zohľadnenie zdravia a životného prostredia pri výrobe a využívaní chemických látok. Konečné znenie, ktoré predstavuje kompromis pre zúčastnené strany, prijala Rada EÚ 18. decembra 2006.

  V novom nariadení sa stanovuje registrácia 30 000 chemických látok. Od dnes musí nezávadnosť produktov dokazovať výrobca alebo dovozca, čo povedie k postupnému zavádzaniu alternatívnych bezpečnejších látok, a zároveň aj k podpore výskumu a inovácií.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok