Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Presnejšie označovanie potravín
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Chceme dosiahnuť, aby ste jedli naozaj to, čo je uvedené na obale potravín! Európska komisia chce zabezpečiť ochranu spotrebiteľa, presnosť a pravdivosť balených potravín predávaných v EÚ.

  krava

  Právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa hovoria jasným jazykom: spotrebitelia musia byť pravdivo informovaní o tom, čo si kupujú, a všetky zložky musia byť uvedené na obale.

  To, že niektoré potravinárske produkty, ktoré boli podľa svojho označenia vyrobené z hovädzieho mäsa, obsahovali v skutočnosti koňacinu, dokazuje, že tieto základné požiadavky nie sú vo všetkých prípadoch dodržiavané. Konské mäso sa môže v EÚ predávať, ale jeho prítomnosť musí byť vyznačená na obale.

  Členské štáty už dlhší čas spolupracujú v záujme toho, aby boli všetky produkty, ktorých označenie obsahuje nepravdivé informácie, stiahnuté z predaja.

  Európsku komisiu informovali o probléme s konským mäsom ako prvé orgány Spojeného kráľovstva 8. februára 20013. Prostredníctvom siete pre bezpečnosť potravín bolo vydané upozornenie pre všetky členské štáty EÚ. Jednotlivé krajiny začali potravinárske produkty testovať a zistili viacero prípadov nezákonného obsahu konského mäsa.

  Ako zareagovala EÚ?

  Počas mesačného programu sa mäsové produkty testovali v celej EÚ na prítomnosť konského mäsa a konského mäsa obsahujúceho fenylbutazón. Tento liek na utíšenie bolesti sa nesmie podávať zvieratám, ktorých mäso konzumujú ľudia. Vďaka tomuto programu sa prišlo v mnohých členských štátoch na to, že konské mäso obsahovali ďalšie mäsové výrobky, na ktorých to nebolo vôbec uvedené.

  Čo bude robiť EÚ v budúcnosti?

  Od 13. decembra 2014 sa na označeniach potravín bude musieť uvádzať aj to, či bielkoviny pridané do mäsového výrobku pochádzajú z rovnakého druhu zvieraťa.

  Komisia čoskoro predloží návrhy na:

  • zlepšenie harmonizácie v oblasti sankcií v prípade podvodu v dodávateľskom reťazci;
  • rozšírenie pravidiel EÚ o pôvode potravín na viacero typov potravín (napr. nad rámec vajec, medu a hovädzieho mäsa pochádzajúcich z krajín mimo EÚ) a všetky druhy mäsa.

  Lepšie označovanie nie je prostriedkom na zaistenie bezpečnosti potravín. Podľa platných právnych predpisov môžu výrobcovia a maloobchodníci predávať len bezpečné potraviny. Lepšie označovanie potravín má spotrebiteľom umožniť, aby sa pri svojich nákupoch mohli informovane rozhodovať a nakúpené potraviny bezpečne konzumovať.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 21/03/2013  |Na začiatok