Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Prekladajte a vyhrajte!
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Informácie na obaloch obilných vločiek, filmové titulky, knihy, návody na použitie - stačí sa trošku pozornejšie poobzerať, aby sme si uvedomili, že preklad je všade! V rámci osláv 50. výročia založenia Európskej únie organizuje Európska komisia súťaž, na základe ktorej si môžu mladí ľudia bezprostredne vyskúšať, aká je práca prekladateľa.

  Prekladajte a vyhrajte!

  14. novembra 2007 sa budú môcť mladí ľudia vo veku 17 rokov zúčastniť na prekladateľskej súťaži, ktorá sa v ten istý deň uskutoční vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Študenti si budú môcť sami zvoliť, z ktorého z 23 úradných jazykov EÚ budú daný text prekladať, ako aj do ktorého z týchto jazykov ho preložia. Školy v súvislosti so súťažou zabezpečia miestne organizačné opatrenia.

  Práce prekladateľov potom ohodnotia profesionálni prekladatelia pôsobiaci v útvaroch Komisie zaoberajúcich sa prekladateľskou činnosťou. Dvadsaťsedem najlepších nádejných prekladateľov z jednotlivých členských štátov získa diplom a vyhrá dvojdňový pobyt v Bruseli pre seba a jednu dospelú osobu. Počas tohto výletu budú výhercovia zastupovať svoju školu na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, na ktorom sa zúčastní pán Leonard Orban,  komisár zodpovedný za viacjazyčnosť.

  Od 10. mája do 15. júna sa budete môcť do súťaže zaregistrovať na tejto stránke:
  http://ec.europa.eu/translatores

  Nájdete tu všetky potrebné pokyny týkajúce sa účasti na súťaži, ako aj ďalšie informácie súvisiace s prekladom.

  V prípade otázok napíšte na adresu:
  DGT-translatores@ec.europa.eu

  Posledná aktualizácia: 06/11/2013  |Na začiatok