Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Práva cestujúcich v leteckej doprave
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Odlietate toto leto niekam na dovolenku? Oboznámte sa najprv so svojimi právami, aby ste si zaistili čo najlepšie služby. Ak si chcete svoje práva uplatňovať, musíte ich poznať.

  Eurá

  Nestačí len vedieť, že EÚ schválila nové právne predpisy na ochranu cestujúcich v leteckej doprave .

  Letecké spoločnosti častokrát neinformujú cestujúcich o ich právach v prípade problémov s ich letom, aj keď je to európske právne predpisy vyžadujú, takže sa musíte sami informovať o svojich právach a domáhať sa ich.

  Odmietnutie nástupu do lietadla? V závislosti na vzdialenosti letu a dobe oneskorenia môžete mať nárok na odškodnenie vo výške od 250 eur (v prípade letu do 1 500km) do 600 eur (v prípade letov presahujúcich 3 500km).

  Odlet má veľké oneskorenie? Ak je odlet posunutý o viac ako päť hodín a vy sa rozhodnete necestovať, môžete požadovať o vrátenie peňazí.

  Zrušili váš let? Ak ste neboli informovaní aspoň 14 dní pred odetom, máte nárok na odškodnenie.

  Ďalšia pomoc? Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla alebo bol váš let zrušený či oneskorený, môžete mať nárok na poskytnutie pomoci, ako je ubytovanie, občerstvenie, stravovanie a prístup ku komunikácii.

  Uvedených práv sa môžeme dožadovať, pokiaľ však ide o bezpečnosť, tú do značnej miery neovplyvníme. Preto EÚ zakročila aj v tejto oblasti. Vypracovala čiernu listinu, na ktorej uvádza názvy leteckých spoločností, ktoré nie sú bezpečné. Týmto leteckým spoločnostiam je zakázaná alebo obmedzená činnosť v EÚ. A nemalo by sa stať, že by ste neboli informovaní o tom, s kým letíte. Podľa pravidiel EÚ musíte byť čo najskôr informovaní o názve a identite leteckej spoločnosti, ktorá váš let prevádzkuje.

  V Kolíne nad Rýnom sídli Európska agentúra pre bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorá ma tieto tri hlavné úlohy: vytvárať návrhy leteckých predpisov, schvaľovať letecké výrobky, ako napríklad Airbus A-380, a zabezpečovať, aby krajiny EÚ riadne vykonávali európske predpisy. Celkovým cieľom je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň leteckej bezpečnosti vo všetkých krajinách.

  S cieľom prispôsobiť sa zvýšeniu objemu letovej prevádzky (zvýšenie počtu leteckých spoločností o 60 % za desať rokov) sa v rámci projektu EÚ SESAR vyvíja systém riadenia letovej prevádzky budúcej generácie, ktorý má byť schopný zaisťovať bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy v celom svete počas najbližších tridsiatich rokov.

  Nižšie ceny leteniek? EÚ pozorne sleduje fúzie leteckých spoločností, a tak predchádza ich prípadnému zneužitiu a zvyšovaniu cien leteckými spoločnosťami a chráni práva miliónov cestujúcich.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok