Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Poučenie z hospodárskej krízy
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

EÚ zaujíma váš názor na to, ako pomôcť pracovníkom pri reštrukturalizácii podnikov. Zapojte sa do verejnej konzultácie.

  zvárač

  Spoločnosti reštrukturalizujú svoju prevádzku, aby si zachovali konkurencieschopnosť a udržali sa na trhu. Mnohé firmy museli počas aktuálnej hospodárskej krízy prijať reštrukturalizačné opatrenia, čo viedlo k strate miliónov pracovných miest.

  Niektorí pracovníci si mohli udržať svoje pozície u zamestnávateľov, ktorí naďalej potrebujú ich zručnosti, len vďaka novým opatreniam, napr. skrátenie pracovného času a zníženie mzdy vyvážené zachovaním pracovného miesta a ďalších výhod plynúcich zo zamestnania. Tieto opatrenia sa realizujú často s podporou miestnych a regionálnych vlád.

  Komisia sa zaujíma o názor verejnosti na takéto opatrenia a uvedený prístup. Takisto ju zaujímajú názory na to, ako by EÚ mohla pomôcť pri podpore zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti počas reštrukturalizácie.

  V konzultačnom dokumente sa podrobnejšie rozvádzajú oblasti, ktoré sú predmetom konzultácie. Patria sem:

  • poučenie zo skúseností – efektívnosť aktuálnej politiky a zmeny pracovno-právnych vzťahov, najmä skrátenie pracovného času;
  • podpora konkurencieschopnosti – prístupy, ktorých cieľom je pomôcť priemyslu prispôsobiť sa zmenám v hospodárstve a zlepšiť podnikom prístup k financiám počas reštrukturalizácie;
  • pomoc spoločnostiam a pracovníkom prispôsobiť sa zmenám – úloha dlhodobého plánovania v riadení zmien, podpora odbornej prípravy na budúce povolanie a potrebné zručnosti;
  • podpora regionálnej a miestnej pomoci prispôsobenej tradičným prístupom konkrétnej krajiny k dohodám medzi zamestnávateľmi a zamestnancami;
  • znižovanie nepriaznivého dosahu – spôsoby, ako môžu spoločnosti, zamestnanci a vlády zachovať pracovné miesta a zmierniť účinky reštrukturalizácie.

  Online konzultácia bude prebiehať do 30. marca 2012. Vaše príspevky pomôžu EÚ pripraviť lepšie opatrenia na hospodárske poklesy a na neustále vplyvy globalizácie.

  Medzi pripravované nástroje patrí balík nových návrhov v oblasti zamestnanosti a obnovené úsilie o podporu väčšej flexibility v zamestnávateľsko-zamestnaneckých vzťahoch vyváženej lepšou podporou v otázkach sociálneho zabezpečenia. Ide o kombináciu známu ako flexiistota.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 23/01/2012  |Na začiatok