Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Potravinová polícia
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Systém EÚ na rýchlu výmenu informácií odhalí nebezpečné potravinárske výrobky skôr, ako sa dostanú na váš stôl.

  zelenina na predaj © EC

  Hovorí sa, že horšie ako nájsť v jablku červíka je nájsť v ňom jeho nezjedenú polku. Prítomnosť červíka v ovocí je bežná a navyše môže svedčiť o ekologickom pestovaní. Iné druhy kontaminácie potravín, ako je napr. salmonela v mäsových výrobkoch, kúsky skla v jogurte alebo melamín v detskej strave z Číny, však môžu byť nebezpečné.

  EÚ pred 30 rokmi zaviedla systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (SRVPK) s cieľom zabrániť prieniku nebezpečných potravinárskych výrobkov a krmív na trh. Vďaka tomuto systému si krajiny môžu rýchlym spôsobom vymieňať informácie o potenciálne nebezpečných výrobkoch a okamžite reagovať.

  Ak sa problémy odhalia v ranom štádiu a dôjde k výmene informácií, výrobky je možné bezprostredne stiahnuť z trhu v celej EÚ, alebo – v lepšom prípade – odhaliť ich ešte pred uvedením na trh. Informácie o zákaze vstupu takýchto výrobkov na trh EÚ z bezpečnostných dôvodov dostávajú aj vnútroštátne orgány.

  Hoci počet hlásení bol v roku 2008 rovnaký ako rok predtým (t. j. 7 000), skutočné stiahnutie výrobku z trhu bolo nutné iba v 528 prípadoch, čo je o polovicu menej ako v roku 2007. Z toho vyplýva, že nebezpečné výrobky je možné odhaliť ešte pred ich samotným predajom. Približne 62 % varovaní sa týkalo výrobkov vyprodukovaných v rámci EÚ. Najčastejšími príčinami na poplach bola prítomnosť patogenických mikroorganizmov a mykotoxínov.

  EÚ už poskytla finančné prostriedky na vytvorenie systému rýchleho varovania v juhovýchodnej Ázii a v ďalších krajinách zorganizovala tematické školenia, ktoré im majú pomôcť pri zakladaní vlastných vnútroštátnych systémov. V budúcnosti by sa mali všetky vnútroštátne a regionálne systémy rýchleho varovania zlúčiť do jednej celosvetovej siete.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok