Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Pomoc pre chudobných v EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

2010 – Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

  logo Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

  Európski lídri sa pred desiatimi rokmi zaviazali, že do roku 2010 sa chudoba v EÚ stane minulosťou. Tento cieľ sa však nepodarilo dosiahnuť.

  Chudoba sa nevyskytuje len v rozvojových krajinách. Aj u nás žijú ľudia, ktorí si pre svoju ťažkú finančnú situáciu nemôžu dovoliť to, čo väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Príčiny chudoby sú rôzne – nedostatočné vzdelanie, užívanie narkotík alebo nedostatočný prístup ku kultúrnym, sociálnym a materiálnym zdrojom v detstve.

  V EÚ sa za chudobných považujú ľudia s príjmom nižším ako 60 % mediánovej mzdy v krajine, v ktorej žijú. Podľa takéhoto vymedzenia žije pod hranicou chudoby takmer 80 miliónov Európanov, t. j. viac ako 15 % populácie. Každý desiaty Európan žije v domácnosti, v ktorej nikto nepracuje, a 8 % obyvateľov EÚ nezarobí toľko, aby sa z chudoby vymanili.

  Situácia však nie je beznádejná. Jednou z hlavných hodnôt EÚ je solidarita. Preto EÚ vyhlásila rok 2010 za rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V tejto súvislosti sa organizuje mnoho iniciatív – jednou z nich bude májové stretnutie ľudí, ktorí zažívajú chudobu na vlastnej koži, a diskusia okolo okrúhleho stola, ktorá je naplánovaná na október 2010. Aj na Slovensku pripravuje Zastúpenie Európskej komisie v SR rôzne aktivity, ktorý zohľadňujú naše národné špecifiká v tejto oblasti. O jednotlivých podujatiach vás budeme v priebehu celého roka 2010 informovať na internetovej stránkach www.europa.sk.

  Odstránenie chudoby v EÚ bol aj jedným z hlavných cieľov paktu pre rast a zamestnanosť (Lisabonská stratégia), ktorý členské krajiny prijali v roku 2000. Ostáva len dúfať, že európsky rok prispeje k pokračovaniu boja proti chudobe a že sa predsavzatia premenia na skutočnosť.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok