Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Partnerstvom proti rakovine
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Veľké rozdiely v miere úmrtnosti na onkologické ochorenia priviedli EÚ k vytvoreniu partnerstva zameraného na prevenciu, liečbu, výskum a výmenu informácií o rakovine.

  pacient na vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie

  Každoročne je v EÚ diagnostikovaných približne 3,2 milióna prípadov rakoviny. Po ochoreniach obehovej sústavy ide o druhú najčastejšiu príčinu úmrtí. Väčšinu pacientov postihuje rakovina prsníka, pľúc alebo hrubého čreva.

  Toľko hovoria štatistiky. Bližší pohľad na rakovinu vo všetkých 27 členských štátoch odhaľuje veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami čo do jej výskytu a následkov.

  Tabuľka - počet úmrtí na rakovinu v Európe (údaje z roku 2005)

   

  Mužom v Maďarsku hrozí v porovnaní so Švédmi či Fínmi dvakrát väčšie riziko, že podľahnú rakovine. To isté platí o ženách v Dánsku v porovnaní s obyvateľkami Grécka a Španielska.

  Miera výskytu rakoviny hrubého čreva v Nemecku je dvakrát vyššia ako v Grécku, zatiaľ čo v Belgicku a Francúzsku postihuje rakovina prsníka ženy častejšie ako v Litve, Lotyšsku a Rumunsku.

  Tieto veľké rozdiely medzi krajinami Únie nie sú ničím novým. Štatistiky ovplyvňuje mnoho faktorov vrátane spôsobu, akým sa zbierajú a prezentujú porovnávané údaje. Pretrvávanie veľkých odlišností však naznačuje, že v Únii neexistuje rovnaká kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb.

  Obavy z týchto rozdielov, ako aj z vysokej miery výskytu rakoviny v celej Európe, priviedli EÚ k podpore užšej spolupráce v boji proti rakovine. Ide o dlhodobú prioritu politiky verejného zdravia EÚ.

  Európske partnerstvo v boji proti rakovine, ktoré Európska komisia predstavila 29. septembra, bude zložené zo štyroch pracovných skupín a poskytne spoločnú platformu pre výskumníkov, lekárov, vládnych predstaviteľov a zástupcov asociácií pacientov. Každá skupina sa bude venovať inej oblasti: prevencii, liečbe, výskumu a zberu informácií o rakovine.

  Úlohou skupín v nasledujúcich piatich rokoch bude preskúmať možnosti ako znížiť výskyt rakoviny – napr. prostredníctvom nárastu počtu skríningových vyšetrení prsníka, krčka maternice a hrubého čreva či vývojom koordinovaného postupu v oblasti výskumu rakoviny. Skupiny sa takisto zamerajú na zabezpečenie presných a porovnateľných údajov. Na ich činnosť bude dohliadať Európska komisia, ktorá zároveň poskytne administratívnu a vedeckú podporu.

  Zainteresované strany dúfajú, že vďaka výmene poznatkov, kapacít a skúseností budú európske krajiny úspešnejšie v prevencii a liečbe tohto ochorenia. Spolupráca by takisto mala pomôcť predísť duplicitným úkonom a viesť k lepšiemu využívaniu zdrojov.

  Cieľom EÚ je znížiť výskyt nových prípadov rakoviny o 15 % do roku 2020, t. j. o 510 000 menej nových ochorení. Keďže výskyt ochorenia sa zvyšuje so starnutím obyvateľstva, pôjde naozaj o výzvu.

  V súčasnosti je rakovina príčinou úmrtia v 3 z 10 prípadov u mužov a v 2 z 10 u žien.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok