Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Ovčí salašnícky údený syr získal značku EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska komisia 18. októbra 2010 na návrh Slovenska rozhodla o zaradení tradičného ovčieho salašníckeho údeného syra na zoznam zaručených tradičných špecialít.

  logo označenie zaručená tradičná špecialita

  Označenie zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) sa nevzťahuje na geografický pôvod výrobku. Napr. ovčí salašnícky údený syr môžu vyrábať pod týmto názvom nielen slovenskí ale i českí, poľskí či iní výrobcovia tohto syra, no pri výrobe musia dodržať jeho tradičný charakter, a to z hľadiska zloženia a spôsobu výroby. Ak chce výrobca získať v prípade ovčieho salašníckeho údeného syra európske označenie ZTŠ, musí tento syr vyrobiť z ovčieho mlieka z horských oblastí a údiť tradičným spôsobom.

  Je dôležité pripomenúť si, že touto registráciou sa nebráni iným výrobcom ovčieho salašníckeho údeného syra, ktorí ho nevyrábajú podľa schválených špecifikácií, aby tento názov (ovčí salašnícky údený syr) používali. V takom prípade však na syre nemôžu uvádzať európske označenie zaručená tradičná špecialita.

  Ovčí salašnícky údený syr za zaraďuje do zoznamu ďalších 30 zaručených tradičných špecialít.

  Výrobky s označením zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) sú spoločne s výrobkami s chráneným označením pôvodu (CHOP) a výrobkami s chráneným zemepisným označením (CHZO) základnými piliermi politiky kvality EÚ v poľnohospodárstve, ktorej cieľom je podporovať produkciu kvalitných výrobkov a napomáhať rozvoj vidieka.

  Komisia v súčasnosti pripravuje legislatívny návrh, ktorý sa má uverejniť v decembri 2010, zameraný na nové prvky politiky kvality - napríklad v oblasti pomoci malým farmárom, pokiaľ ide o priamy predaj a miestne trhy.

  Viac informácií o politike kvality EÚ a zoznam existujúcich ZTŠ nájdete na tejto webovej stránke .

  Označenia kvality v EÚ

  Už v roku 1992 bol v Európskej únii vytvorený systém troch označení na podporu a ochranu potravinárskych výrobkov z dôvodu narastajúceho falšovania výrobkov a zneužívania tradičných názvov, čo viedlo k zavádzaniu konzumentov a odradeniu výrobcov, pričom zároveň dochádzalo k naštrbeniu povesti tradičných výrobkov.

  V súvislosti s politikou kvality EÚ v poľnohospodárstve musia mať výrobky s označením kvality vlastnosti charakterizujúce určitú kultúru, tradíciu a špecifikum regiónu alebo oblasti, umožňujúce zachovanie tradícií a života vidieka.

  • Chránené označenie pôvodu (CHOP) - Protected Designation of Origin (PDO)

  Označenie používané pre opis výrobku, ktorý bol vyrobený, spracovaný a pochádza z presne vymedzeného zemepisného územia známym a uznaným postupom.

   

  • Chránené zemepisné označenie (CHZO) - Protected Geographical Indication (PGI)

  Nadväznosť na vymedzené zemepisné územie musí byť zrejmá najmenej v jednom kroku výroby, spracovania alebo prípravy. Výrobok je navyše známy svojou povesťou. Na Slovensku toto označenie získali už: slovenský oštiepok, slovenská bryndza, slovenská parenica a skalický trdelník. O zaradenie do tejto kategórie sa uchádzajú aj tieto slovenské výrobky: oravský korbáčik, zázrivský korbáčik a tekovský salámový syr.

   

  • Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) - Traditional Speciality Guaranteed (TSG)

  Toto označenie sa nevzťahuje na pôvod, ale vyzdvihuje tradičný charakter výrobku, či už z hľadiska zloženia alebo spôsobu výroby. Z výrobkov vyrábaných na Slovensku toto označenie zatiaľ získal len ovčí salašnícky údený syr. O zaradenie do tejto kategórie sa uchádzajú aj tieto výrobky: liptovská saláma, lovecká saláma, spišské párky, špekáčky, ovčí hrudkový syr – salašnícky, bratislavský rožok.

  Ako postupovať pre registrovanie názvu produktu?
  • Skupina výrobcov musí definovať produkt podľa presnej špecifikácie.
  • Žiadosť spolu so špecifikáciou musí byť zaslaná príslušnému národnému orgánu.
  • Kontrolný úrad posúdi žiadosť a posunie ju Komisii Európskej únie.
  • Žiadosť je posudzovaná v mnohých kontrolných procedúrach.
  • Ak spĺňa požiadavky, bude uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie pre informáciu všetkých zainteresovaných členov EÚ.
  • Ak nie sú vznesené žiadne námietky zo strany dotknutých, Európska únia uverejní chránené označenie produktu v Úradnom vestníku EÚ.
  Zdroj: Výskumný ústav potravinársky, www.vup.sk

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 31/10/2010  |Na začiatok