Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Online hazardné hry: znižujeme riziko
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Hazard na internete ako poker, kasína, stávkovanie na výsledky športových podujatí a lotérie generujú veľké príjmy ale aj riziko pre spotrebiteľov. Nový akčný plán v oblasti hazardných hier má za cieľ zvýšiť ochranu spotrebiteľov, zakročiť proti agresívnym reklamám a bojovať s ovplyvňovaním výsledkov zápasov kvôli stávkam.

  kocky a kreditná karta položené na klávesnici © iStockphoto

  V roku 2011 si online stavilo 6,8 miliónov Európanov, ktorí prispeli k výnosom prevádzkovateľov online hier a stávkových spoločností vo výške 9,3 mld. EUR. Podľa odhadov by táto suma mala do roku 2015 narásť na 13 mld. EUR.

  Veľa krajín EÚ zaviedlo pravidlá na ochranu gamblerov, ale tieto vnútroštátne systémy sa líšia. Nemecko a Holandsko zakázali určité typy online stávkových hier. Vo Fínsku, Portugalsku a vo Švédsku existuje len jeden prevádzkovateľ online hazardných hier. Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko zaviedli licencie a online hazardné hry môže poskytovať viacero subjektov.

  Každý systém je navrhnutý tak, aby chránil pred podvodmi spotrebiteľov a najzraniteľnejšie skupiny, ako sú deti.

  Online charakter hazardných hier však znamená, že ochrana poskytovaná vnútroštátnym právnym poriadkom sa môže minúť účinku. Spotrebiteľ v Nemecku môže napríklad stávkovať na webovej lokalite zriadenej v Spojenom kráľovstve.

  Prostredníctvom akčného plánu sa rieši uvedená právna neistota a podporuje sa spolupráca národných orgánov v tejto oblasti. Zlepší sa tým ochrana jednotlivcov a príslušným orgánom sa pomôže v boji proti neregulovaným gamblerským webovým lokalitám, ktoré sú často zriadené mimo EÚ.

  Vďaka akčnému plánu sa takisto zabezpečí jednotná právna úprava – vnútroštátne právne poriadky sa zosúladia s právom EÚ, ktoré ustanoví napríklad oprávnenie spoločnosti založenej v jednej krajine podnikať v celej Únii. Európska komisia dostala množstvo sťažností týkajúcich sa obmedzení pri poskytovaní cezhraničných služieb v oblasti online hazardných hier a proti niektorým vládam začala konať.

  Okrem toho Komisia vypracuje súbor odporúčaní pre členské štáty o tom, ako bojovať proti ovplyvňovaniu zápasov v súvislosti s uzatváraním stávok. Návrh sa bude týkať výmeny informácií, sledovania podozrivých aktivít, vypracovania ustanovení o konflikte záujmov a vytvorenia osobitných telefonických liniek pre nahlasovanie podozrivého správania.

  Iniciatívy vychádzajúce z akčného plánu budú pripravené v roku 2013.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2012  |Na začiatok