Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Nové predsednícke trio
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

10. januára 2013 sa v priestoroch Európskeho informačného centra uskutočnil tlačový brífing, ktorého cieľom bolo predstaviť nové predsednícke trio EÚ a priority Írska, ktoré prevzalo 1. januára 2013 predsednícku štafetu v Rade EÚ.

  vľava do prava: N. D. Kanellos (veľvyslanec Grécka), P. Javorčík (MZVEZ v SR), B. McElduff (veľvyslanec Írska), D.Chrenek (vedúci ZEK v SR), E. Raudonikis, chargé d´affaires Litvy

  Počas brífingu predstavitelia nového predsedníckeho tria Brian McElduff, veľvyslanec Írskav SR; Edvilas Raudonikis, chargé d´affaires Litovskej republiky a Nicolaos D. Kanellos, veľvyslanec Grécka oboznámili prítomných s prioritami pre nadchádzajúce 1,5-ročné obdobie. 

  Na úvod tlačovej konferencie Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR (ZEK v SR), zhodnotil rok 2012 ako mimoriadne náročný a vyzdvihol dôležitosť jednotlivých opatrení EÚ, vďaka ktorým môže Európa účinnejšie bojovať proti finančnej a dlhovej kríze. "Aj napriek pesimistickým predpovediam o odchode Grécka z eurozóny a o rozpade eurozóny, klesajúcej dôvere v euro, či negatívnym výhľadom na hospodársky rast, Európska únia dokázala zažehnať najvážnejšie hrozby. Európa ukázala, že je odhodlaná urobiť všetko potrebné na to, aby zaručila stabilitu eura, zefektívnila hospodársku a menovú úniu a podporila rast a zamestnanosť. Položila základ na to, aby mohla v budúcnosti krízam predísť alebo aspoň účinnejšie voči nim bojovať", povedal Dušan Chrenek.

  Vedúci ZEK v SR prítomným ďalej pripomenul: "Európska únia silno podporila štáty s finančnými problémami, ktoré odhodlane riešia svoje problémy a už môžeme vidieť prvé pozitívne výsledky. Európa tiež posilnila dohľad nad finančným sektorom a dohoda o jednotnom bankovom dohľade položila základ skutočnej bankovej únie. Európa taktiež posilnila koordináciu hospodárskych politík jednotlivých členských krajín."

  "Priority Európskej komisie i írskeho predsedníctva sa do značnej miery prelínajú.  V EÚ bude potrebné zabezpečiť stabilitu, zvýšiť zamestnanosť a dosiahnuť hospodársky rast. Bude dôležité dotiahnuť do úspešného konca náročné rokovania o viacročnej finančnej perspektíve a pokračovať v budovaní bankovej únie. Komisia bude spolu s Írskom intenzívne spolupracovať na napĺňaní týchto cieľov počas nasledujúcich šiestich mesiacov," uviedol na záver Dušan Chrenek.

  FOTOGALÉRIA z tlačovej konferencie

  vľava: N. D. Kanellos (veľvyslanec Grécka), P. Javorčík (MZVEZ v SR), B. McElduff (veľvyslanec Írska), D.Chrenek (vedúci ZEK v SR), E. Raudonikis, chargé d´affaires Litvy

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 10/01/2013  |Na začiatok