Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Nižšie poplatky za ochranné známky
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Podnikatelia ušetria na poplatkoch za registráciu európskej ochrannej známky.

  Nižšie poplatky za ochranné známky

  V uplynulých rokoch sa dopyt po registrácii ochranných známok EÚ zvýšil, čo viedlo k neočakávanému prebytku v rozpočte Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).

  Aj napriek počiatočnému zníženiu poplatkov na registráciu ochrannej známky v roku 2005, dosiahla finančná rezerva úradu vyše 300 miliónov eur, čo je v rozpore s jeho neziskovou povahou. Krajiny EÚ sa preto po dlhých rokovaniach rozhodli opätovne znížiť výšku poplatkov, tentoraz o 40 %.

  Úrad vznikol v roku 1996 a je financovaný výhradne z poplatkov zaplatených podnikmi, ktoré využívajú jeho služby. Doposiaľ EÚ zaregistrovala vyše 500 000 ochranných známok pre podniky z celého sveta. Ochranná známka im zaručuje, že ich názov, logo a slogan nemôže použiť žiadna iná spoločnosť.

  Ochranné známky sú cenným majetkom, pretože podnik a jeho výrobky odlišujú od konkurencie. Pomáhajú aj spotrebiteľom, ktorí tak môžu posúdiť pravosť tovaru, t. j. že nejde o bezcennú napodobeninu.

  V súčasnosti podniky platia za ochrannú známku dvakrát – poplatok za žiadosť o ochrannú známku a poplatok za jej registráciu. Od mája ich nahradí jeden poplatok, ktorého cieľom je zjednodušiť postup a ušetriť podnikateľom čas.

  Navyše sa celková suma za papierovú žiadosť zníži z pôvodných 1 750 eur na 1 050 eur. Podniky, ktoré o ochrannú známku požiadajú prostredníctvom internetu, zaplatia ešte menej – len 900 eur namiesto 1 600 eur. Tieto poplatky sa vzťahujú na ochranné známky vydané Spoločenstvom. Zníženie sa však bude týkať aj validácie medzinárodnej ochrannej známky pre EÚ, a to z 1 450 eur na 870 eur.

  Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy sa vyjadril, že vďaka nižším poplatkom budú môcť podniky ušetriť približne 60 miliónov eur ročne. Podporí sa tým podnikanie, ktoré je kľúčové pre obnovu hospodárstva v čase krízy. Nižšie poplatky uvítajú predovšetkým malé a stredné podniky, pre ktoré postup získania ochrannej známky často predstavuje neprimeranú záťaž.

  EÚ v súvislosti s touto problematikou otvára fórum zamerané na boj proti predaju falšovaných výrobkov, nelegálnemu sťahovaniu obsahu z internetu a ďalším porušeniam práv duševného vlastníctva . V rámci tzv. Európskeho observatória falšovania a pirátstva sa stretnú odborníci z verejnej aj súkromnej sféry, aby zhodnotili problémy a navrhli možné riešenia. Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavuje celosvetový trh s falšovaným tovarom 150 miliárd eur.

  Viac informácií o ochrane práv v EÚ nájdete tu.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok