Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Erasmus Mundus II spája univerzity
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska komisia predstavila program Erasmus Mundus II na obdobie rokov 2009 – 2013, ktorý má šíriť vo svete vynikajúcu kvalitu európskeho vyššieho vzdelávania. Na novej generácii programu sa zúčastní viac ako 1800 študentov, ktorí v Európe začnú študovať od septembra tohto roku.

  Erasmus Mundus II spája univerzity

  Počas obdobia piatich rokov budú mať vysoké školy v Európe a tretích krajinách k dispozícii vyše 950 miliónov EUR, vďaka ktorým budú môcť spojiť svoje sily v spoločných programoch alebo v partnerstvách založených na spolupráci a poskytnúť študentom z Európy a tretích krajín štipendiá na štúdium v medzinárodnom prostredí.

  Ako uviedol európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ, program Erasmus Mundus významne prispieva k modernizácii európskych vysokých škôl v kontexte bolonského procesu. Záber programu bolo nevyhnutné rozšíriť - výsledkom tohto nového prístupu je celý rad ďalších aktivít, medzi ktorými sú spoločné doktorandské, ale aj magisterské a čiastočne aj bakalárske programy, partnerstvá medzi vysokými školami v Európe a v určitých regiónoch sveta, ako aj podpora opatrení zameraných na posilnenie celosvetovej atraktivity Európy ako vzdelávacej destinácie. Európska komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku Benita Ferrero-Waldner v tejto súvislosti povedala, že úplné využitie potenciálu spolupráce medzi európskymi univerzitami a univerzitami tretích krajín na celom svete v rámci programu Erasmus Mundus II zároveň prispeje k rozšíreniu dialógu medzi kultúrami.

  Návrh programu vychádza zo záverov externého hodnotenia súčasného programu a rozsiahlych konzultácií s hlavnými zúčastnenými stranami vrátane vysokých škôl, pedagógov a študentov. Po dnešnom prijatí návrhu programu bude o ňom Komisia rokovať s Radou a Európskym parlamentom. Nový program by mal byť definitívne prijatý v roku 2008 a mal by nadobudnúť účinnosť v januári 2009, kedy sa skončí súčasný program. Vďaka tomuto načasovaniu nedôjde k narušeniu spolupráce pri prechode zo súčasného na budúci program.

  Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 

   

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok