Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Stropkovskí gymnazisti poznajú Európu najlepšie
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Gymnazisti zo Stropkova vedia o Európskej únii najviac zo všetkých stredoškolákov na Slovensku. Martina Kelevedžievová, Radka Blanárová a Matej Smalik vytvorili pod vedením profesorky Ivany Jecuškovej víťazný tím, ktorý 26. apríla v celoslovenskom kole 2. ročníka súťaže Mladý Európan v Nitre porazil ďalších 11 družstiev, ktoré tvorili víťazi regionálnych kôl.

  Víťazní tím zo Stropkova

  Súťaže, ktorú organizačne zabezpečila Slovenská asociácia informačných centier Európskej únie, sa zúčastnilo celkovo 120 družstiev zo všetkých regiónov Slovenska.

  Odmenou pre víťazné družstvo zo Stropkova je poznávací pobyt v Bruseli.

  „Myslím si, že takéto súťaže majú budúcnosť, pretože nielen inšpirujú do súťaženia, ale aj vytvárajú nové horizonty poznania pre mladých ľudí,” skonštatoval po skončení podujatia podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Dušan Čaplovič, ktorý prevzal záštitu nad súťažou Mladý Európan.

  Úrovňou vedomostí zúčastnených stredoškolákov bol milo prekvapený aj Roman Schönwiesner, ktorý je poverený vedením zastúpenia Európskej komisie v SR. „Tieto vedomosti sú prvotným predpokladom pre to, aby študenti našli uplatnenie v profesionálnom živote nielen na Slovensku, ale aj v prostredí Európskej únie,” skonštatoval Roman Schönwiesner.

  „Ukazuje sa, že po necelých troch rokoch je sieť Europe Direct skutočne životaschopná a je to sieť ktorá má potenciál prinášať informácie o EÚ občanom priamo v regiónoch,” dodal.

   

  Poradie škôl, ktoré najlepšie uspeli vo finále súťaže Mladý Európan:

  1. miesto: Gymnázium Stropkov

  2. miesto: Gymnázium Nováky

  3. miesto: Gymnázium Sereď

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok