Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Mladí ľudia vedia o Európskej únii čoraz viac
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Preskúmať a oceniť všeobecnú úroveň poznatkov mladých ľudí o Európskej únii je jedným z hlavných zámerov 3. ročníka vedomostnej súťaže „Mladý Európan“, ktorej regionálne kolo sa 27. marca 2008 konalo v Nitre.

  Mladí ľudia vedia o Európskej únii čoraz viac

  S otázkami o inštitúciách, politike a programoch Európskej únie si najlepšie poradili  študenti z Gymnázia na Golianovej ul. v Nitre.  Víťazné družstvo postúpilo do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční koncom apríla v Čilistove pri Bratislave.  Tohto finálového súboja sa zúčastnia víťazi jednotlivých regionálnych kôl. Všetci finalisti získajú hodnotné  vecné ceny, ktoré venovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR.

  Tohtoročná súťaž sa nesie v znamení Európskeho roku medzikultúrneho dialógu, ktorej ústredným heslom je „Spoločne v rozmanitosti“. Podľa riaditeľa nitrianskeho centra Europe Direct Dušana Slížika sa úroveň vedomostí stredoškolákov o problematike  Európskej únii z roka na rok zvyšuje. „Pozorujeme, že týmto témam venujú pedagógovia na hodinách omnoho viac pozornosti. Aj mnohé vzdelávacie inštitúcie v nitrianskom regióne spolupracujú na spoločných projektoch s inými európskymi školami, zúčastňujú sa výmenných stáží, vymieňajú si skúsenosti a pod.  Stúpa však aj prirodzený záujem mladých ľudí o túto problematiku, čo určite súvisí s ich otvorenou komunikáciou v prostredí Internetu, ale aj čoraz širšími možnosťami cestovania, štúdia či práce v krajinách EÚ. „ – dodáva Dušan Slížik.  

  Tieto pozitívne trendy chce podporiť a vedomostná súťaž Mladý Európan, v ktorej súťažia trojčlenné družstvá stredoškolákov z celého Slovenska. Podujatie pripravila sieť bezplatných informačných centier Europe Direct, ktoré sú združené v Slovenskej asociácii informačných centier Európskej únie.  Do vedomostnej súťaže vyzvali väčšinu stredných škôl na Slovensku.

  Podľa riaditeľa nitrianskeho centra Europe Direct Dušana Slížika je cieľom tohto projektu najmä podnietiť záujem stredoškolákov o dianie v EÚ a posilniť ich pocit euroobčianstva. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

  V súlade so štatútom súťaže bolo do regionálneho kola súťaže zaradených prvých desať prihlásených škôl.  Všetci zapojení študenti mali k dispozícii  štatút a súťažný poriadok vedomostnej súťaže a taktiež základný balík študijných materiálov pre prípravu. Priamo v súťaži si svoje vedomosti overili prostredníctvom testu, skladaním puzzle obrázku so symbolikou EÚ a identifikáciou osobností, dominánt a symbolov jednotlivých členských krajín.

  Záštitu nad súťažou prijal podpredseda vlády SR SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, pán Dušan Čaplovič a vedúca Zastúpenia Európskej Komisie v SR pani Andrea Elscheková-Matisová.

  Zoznam škôl zapojených do regionálneho kola súťaže Mladý Európan

  Gymnázium Golianova, Nitra (1.miesto)  družstvo v zložení Ján Ivančík, Matúš Abaffy, Monika Chaloupková
  Gymnázium, Sereď (2.miesto)
  Obchodná akadémia, Nitra  (3.miesto)
  Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce
  Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra
  Stredná priemyselná škola Fraňa Kráľa, Nitra
  Stredná zdravotnícka škola, Nitra
  Gymnázium, Topoľčany
  Združená stredná škola drevárska a nábytkárska, Topoľčany
  Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb, Nitra

  Bližšie informácie

  Regionálne poradenské a informačné centrum Nitra
  Centrum medzinárodnej informačnej siete
  EUROPE DIRECT Information Network

  Ing. Dušan Slížik, CSc.
  Nábrežie mládeže 1,
  949 01 Nitra
  Tel.: 037 / 77 22 401
  Fax: 037 / 77 22 400
  e-mail: rpic@rpic.sk

  www.rpic.sk

   

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok