Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Kreativita – kľúč k zdravému hospodárstvu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európsky rok tvorivosti a inovácie je v plnom prúde. Vedúce osobnosti varujú pred znižovaním investícií do výskumu a vývoja v čase krízy.

  Výstava ORBIS PICTUS rozvíja predstavivosť a fantáziu pomocou interaktívnych hudobných nástrojov a objektov

  Dôležitosť tvorivosti a inovácie pre osobný, sociálny a hospodársky rozvoj je v hlavnou témou tohtoročného Európskeho roka.

  Významné osobnosti boli menované za vyslancov Európskeho roka tvorivosti a inovácie 2009. Ich úlohou je zvyšovať povedomie verejnosti o tejto iniciatíve. Nájdeme medzi nimi tanečných choreografov (Ján Ďurovčík), profesorov, umelcov, architektov, vedcov a generálnych riaditeľov veľkých spoločností. Na svojom prvom stretnutí v januári 2009 vyslanci varovali, že zníženie financovania výskumu a vývoja z dôvodu súčasnej krízy by bolo veľkou chybou. Fínsko prekonalo recesiu na začiatku 90-tých rokov práve vďaka zvýšeniu investícii do výskumu a vývoja a udržaniu financovania vzdelávania.

  V Bruseli sa počas roka uskutoční séria šiestich debát o hlavných témach súvisiacich s tvorivosťou a inováciami. Počas nedávnej debaty sa diskutovalo o nápadoch zameraných na vytvorenie prostredia, v ktorom sa tvorivosť a inovácie môžu naplno rozvinúť. Ďalšia debata sa bude zaoberať budúcnosťou vzdelávania v Európe.

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje v rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácie cyklus debát pod názvom Bratislavské debaty. Prvá debata na tému "Univerzity - centrá poznania a tvorivosti pre globalizujúci sa svet 21. storočia" sa uskutočnila 13. februára 2009. V poradí druhé stretnutie z tohto cyklu na tému "Posilnenie dialógu medzi univerzitami a podnikateľskou sférou" sa bude konať 24. apríla 2009 v Bratislave aj za účasti komisára EK Jána Figeľa.

  Európsky rok však nie je len o debatovaní. 8. apríla 2009 bude v Bruseli otvorená putovná výstava českého umelca Petra Nikla Orbis Pictus. Výstava sa pomocou špeciálne vytvorených nových hudobných nástrojov snaží o vytvorenie komunikačných kanálov, ktoré premosťujú národnosti, spoločenské triedy a náboženstvá.

  Pripravuje sa aj manifest tvorivosti a inovácie v Európe, ktorý by mal ponúknuť inšpiráciu pre ďalšie aktivity, ktoré budú prebiehať aj po uplynutí Európskeho roka.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok