Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Kontroly na hraniciach
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Nárast počtu cudzincov prichádzajúcich do schengenského priestoru by mohol v budúcnosti zvyšovať meškanie na hraniciach. Nové návrhy pomôžu urýchliť postupy pri kontrole častých návštevníkov a zvýšia bezpečnosť v EÚ.

  cestovný pas

  Občania EÚ môžu v schengenskom priestore voľne cestovať medzi krajinami bez hraničných kontrol. Cudzinci cestujúci do EÚ majú po prejdení pasovej kontroly na jednom z kontrolných miest schengenskej hranice rovnakú možnosť voľného pohybu.

  V reakcii na zvyšujúci sa počet cestujúcich do EÚ Komisia navrhuje vytvoriť spoločný systém elektronickej registrácie na hraniciach. Tým by sa urýchlil vstup a výstup pre legálne cestujúce osoby a zároveň by sa zlepšila bezpečnosť všetkých krajín EÚ.

  Program registrovaných cestujúcich

  Častí návštevníci EÚ by sa mohli zapísať do nového programu, ktorý by im umožnil vstupovať do schengenského priestoru cez zjednodušené pohraničné kontroly. Po prvej kontrole by dostali elektronicky snímateľnú kartu, ktorá by im zabezpečila oprávnenie vstupovať do EÚ.

  Po zaregistrovaní by mohli používať kartu v automatizovaných bránach na vstup a výstup namiesto toho, aby museli prechádzať cez manuálne pasové kontroly. Brány by elektronicky preverili ich kartu, cestovné doklady a odtlačky prstov, aby sa zabezpečilo, že ide o legálne cestujúce osoby.

  Očakáva sa, že systém bude každý rok využívať približne 5 miliónov cestujúcich. Medzi nich patria obchodní cestujúci, pracovníci s krátkodobými pracovnými zmluvami, výskumní pracovníci, študenti a osoby, ktoré žijú v blízkosti hraníc EÚ. Je v našom hospodárskom záujme čo najviac im uľahčiť vstup do EÚ. Prínos zahraničných cestujúcich pre hospodárstvo EÚ v roku 2011 predstavoval 271 miliárd EUR.

  Elektronické zaznamenávanie výstupu a vstupu

  Zlepšenie postupov by sa týkalo všetkých cestujúcich. Spoločný elektronický systém registrácie by príslušným orgánom umožnil rýchlo určiť porušenie pravidiel zo strany zahraničného cestujúceho.

  Elektronický systém by nahradil súčasný manuálny systém, ktorý sa zakladá najmä na kontrole pečiatok a víz v cestovných dokladoch. Manuálne kontroly sú časovo náročné a orgánom pohraničnej kontroly nezľahčujú odhalenie osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu v EÚ.

  Ďalšie kroky

  Návrhy teraz prerokuje Európsky parlament a ministri členských štátov. Ich zavedenie je plánované na rok 2018.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 07/03/2013  |Na začiatok