Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Jednotný trh EÚ: Spoločne k novému rastu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Počas konferencie o jednotnom trhu EÚ, ktorá sa konala 22. októbra 2012 v Bratislave aj za účasti eurokomisára Michela Barniera, bol mnohokrát  vyzdvihnutý prínos tohto trhu nielen v oblasti hospodárskeho rastu, zamestnanosti, ale aj zvýšenia konkurencieschopnosti Európy v globálnom svete.

  Konferenciu otvoril svojim úvodným prejavom vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek: „V tomto roku si pripomíname 20. výročie otvorenia jednotného európskeho trhu. Jednotný trh začínal v roku 1992 s 12 krajinami a 345 miliónmi občanov. Dnes je trh otvorený pre 27 členských štátov a 500 miliónov spotrebiteľov. Z pohľadu objemu HDP a objemu obchodu je európsky trh najväčším trhom na svete. Za ním sú Spojené štáty a Čína." Dušan Chrenek ďalej dodal: „Práve vďaka Jednotnému trhu EÚ je pre nás dnes samozrejmé, že môžeme slobodne cestovať, pracovať, bývať, podnikať a študovať v rámci celej Európskej únie."

  Na bratislavskú konferenciu zavítal aj eurokomisár pre jednotný trh a služby Michel Barnier, ktorý vo svojom vystúpení upozornil, že 20. výročie jednotného trhu nie len príležitosťou na oslavy. Barnier prítomným pripomenul, že Európa je v kríze od roku 2008 a očakáva nulový rast, nezamestnanosť je vysoká, najmä nezamestnanosť mladých ľudí. „Budem úprimný. Nikdy sa nevrátime k rastu tým, že zavedieme nové bariéry. Potrebujem viac Európy nie menej. Jednotný trh je súčasťou riešenia, nie súčasťou problému. Musíme považovať jednotný trh za základný kameň znovuoživenia rastu a vzniku nových pracovných miest,“ uviedol vo svojom prejave eurokomisár.

  Jednotliví experti vyzdvihli počas konferencie aj osobitý prínos jednotného trhu pre Slovensko, ktoré má mimoriadne otvorenú ekonomiku napojenou na európsky trh. Viac ako 85% slovenského exportu ide na európske trhy (u malých a stredných podnikov 99% produkcie ide do Únie), absolútna väčšina zahraničných investícií prichádza na Slovensko z Európskej únie. Už 14% slovenských občanov má skúsenosti z práce v zahraničí, takmer 2500 študentov každoročne študuje v iných európskych krajinách cez program Erasmus, študenti a absolventi taktiež získavajú odbornú prax cez ďalšie európske programy. Schengenský priestor a euro výrazne uľahčujú cestovanie, nakupovanie a podnikanie v rámci EÚ.

  Rečníci sa počas konferencie zamerali na 4 hlavné oblasti: využitie jednotného trhu pre prekonanie súčasnej hospodárskej krízy, na sociálne aspekty jednotného trhu, vytvorenie európskeho digitálneho trhu a mobilitu v rámci EÚ.

  Počas diskusií okrem pozitívnych hodnotení viacerí rečníci poukázali na existujúce bariéry, ktoré bránia slovenským podnikom či spotrebiteľom vo využívaní výhod jednotného trhu. Zhrnutie so spomínanými bariérami sa spolu s ďalšími podnetmi dostanú do tzv. vysvedčenia pre jednotný trh na Slovensku. Zoznam týchto prekážok posúdi Európska komisia a použije ho pri príprave ďalších opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

  Konferenciu "Jednotný trh EÚ: Spoločne k novému rastu" zorganizovalo 22. októbra 2012 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Podujatie podporila Ekonomická univerzita, mediálnym partnerom bol portál EurActiv.sk.
  Posledná aktualizácia: 06/11/2012  |Na začiatok